مقالات آموزشی

گروه بندی مقالات

 • SAP ERP Solution Map SAP ERP Solution Map ارائه شده در کنفرانس آشنایی با ERP - هتل استقلال، شهریور 90...
  24 آبان 1394
 • SAP Business Solution SAP Business Solution ارائه شده در ایران خودرو خراسان - شهریور 90...
  24 آبان 1394
 • معرفی متدلوژی ASAP معرفی متدلوژی ASAP سمینار معرفی متدلوژی ASAP
  9 مهر 1394
 • SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects ارائه شده در كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني "دانشگاه علم و صنعت"...
  24 آبان 1394
 • SAP industrial process in TUGA SAP industrial process in TUGA ارائه شده در کنفرانس سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی " بهمن 87 "...
  24 آبان 1394
 • پیاده سازی SAP پیاده سازی SAP شرح اولین تجربه موفق پیاده سازی SAP در ایران...
  24 آبان 1394
 • استقرار ERP استقرار ERP اجرایی شدن کامل ماژول های SAP در توگا...
  24 آبان 1394
 1 2 3