استقرار ERP

گروه بندی مقالات

استقرار ERP
ارائه شده توسط مهندس سید محسن ریاستیان
اجرایی شدن کامل ماژول های SAP در توگا...