شرکت آذین تنه

شرکت آذین تنه
شرکت آذین تنه یکی از شرکت های تولید کننده سیستم ترمز خودرو، تحت لیسانس Bosch و AP Lockheed بوده و زنجیره تامین آن به سبب همکاری با بیش از 200 تامین کننده از پیچیدگی بالایی برخوردار است.
سیستم SAP در ورژن S4/HANA برای مدیریت و بهبود زنجیره تامین، انتخاب شده است که پیاده سازی آن در دو فاز انجام می گیرد. فاز اول که شامل ماژول های FI, CO, MM, SD, PP می باشد، از تاریخ 16 اردیبهشت 1396 آغاز و تا اسفند 1396 ادامه خواهد داشت و فاز دوم آن با پیاده سازی ماژول های HR, PM, QM, FSCM, BI در فرودین 1397 آغاز و تا اسفند 97 به پایان خواهد رسید.

آدرس وب سایت: www.azintaneh.com