شرکت لاستیک بارز کردستان

شرکت لاستیک بارز کردستان
شرکت لاستیک بارز کردستان به مشتریان سامه آرا پیوست و طبق قرارداد از ابتدای دی ماه 1395 پروژه پیاده سازی  SAP ERP ورژن S4/HANA در فرایندهای فروش، خرید، انبار، تولید، کیفیت، تعمیر و نگهداری، مدیریت اسناد و مدارک، مدیریت نقدینگی، منابع انسانی، مالی، قیمت تمام شده و هوش تجاری شروع شده است.
شرکت لاستیک بارز کردستان از شرکت های وابسته به گروه صنعتی بارز بوده و تولیدات آن منحصراً به تایرهای سواری رادیال اختصاص دارد. دفتر مرکزی شرکت در تهران و کارخانه آن در شهر سنندج واقع شده که نزدیک به 500 نفر پرسنل دارد.

آدرس وب سایت: https://goo.gl/n1bFxA