شرکت ماد آریا ویستا

شرکت ماد آریا ویستا
شرکت ماد آریا ویستا به مشتریان سامه آرا پیوست. این شرکت، یک شرکت تازه تاسیس می باشد که در حوزه قطعه سازی و با تمرکز بر روی تولید قطعات خودرو در حوزه های صندلی، باتری و کاتالیست فعالیت می کند. طبق قرارداد منعقد شده، پروژه پیاده سازیSAP در این شرکت با استراتژی Roll Out از پروژه کروز با اسکوپ ماژول های MM، PP، SD، PM، HR، FI، CO، QM و DMS از 20 فروردین 1396 آغاز خواهد شد.

آدرس وب سایت: ---