پتروپارس ایران

پتروپارس ایران
اجرایی شدن SAP ERP در شرکت پتروپارس ایران
شرکت پتروپارس ایران یکی از شرکت‌های زیر مجموعه پتروپارس لیمیتد بوده و مسئولیت انجام کامل فاز 19 عسلویه با این شرکت می‌باشد. در راستای پیاده‌سازی SAP ERP در گروه معظم پتروپارس، این سیستم در حال پیاده‌سازی و استقرار می‌باشد.
اسکوپ پیاده‌سازی SAP ERP در این شرکت عبارتند از مدیریت اسناد و مدارک، مدیریت پروژه، مدیریت زنجیره تامین و انبارها، مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت صنعتی، مدیریت حسابداری مالی و مدیریت مالی و حسابداری پروژه ها، مدیریت بودجه، مدیریت منابع مالی و مدیریت منابع انسانی

آدرس وب سایت: www.petropars.com