پترو پارس لیمیتد

پترو پارس لیمیتد
اجرایی شدن  SAP ERP در شرکت پتروپارس لیمیتد
پتروپارس، شركتی‌ پروژه محور بوده و با غلبه موفقیت‌آمیز بر چالش‌های موجود و تبدیل آن‌ها به فرصت، توانسته است كه به یك شركت پیشرو در عرصه توسعه میادین نفت و گاز ایران تبدیل شود. این شرکت مجری بزرگترین پروژه تاریخ ایران یعنی فاز 12 عسلویه بوده است. مدیریت فهیم این شرکت با درک موقعیت و جایگاه خود در صنعت نفت و گاز کشور در جهت بهبود فرایندهای کاری، ایجاد شفافیت و افزایش راندمان پرسنل خود تصمیم به پیاده‌سازی و استقرار سیستم SAP ERP کردند. این سیستم با همکاری شرکت سامه آرا در تاریخ 1 ژانویه 2014 عملیاتی شد.پتروپارس به عنوان اولین شرکت در صنعت نفت و گاز ایران است که SAP  در آن پیاده سازی شده است.
 
داستان موفقیت پیاده سازی SAP ERP در شرکت پتروپارس لیمیتد
صنعت: 
پروژه محور – Engineering , Construction & Operation (اجرای پروژه های GC, EPC و Cost Plus)

مدیر عامل:
آقای مهندس شمس

مدیر پروژه کارفرما:
آقای مهندس مشفق

مشاور پیاده سازی SAP:
شرکت سامه آرا پردازشگر
 
ورژن SAP ERP:
ECC6, EHP6

اسکوپ پیاده سازی: 
مالی: حسابداری مالی، حسابداری قیمت تمام شده، مدیریت منابع مالی، مدیریت بودجه
لجستیک: فروش، تامین، انبار، پروژه، کیفیت،  ایمنی و بهداشت، مدیریت اسناد و مدارک
منابع انسانی: مدیریت سوابق پرسنلی، مدیریت چارت سازمانی، حقوق و دستمزد، حضور و غیاب 
هوش تجاری
ارتباط ماژول پروژه SAP با Primavera از طریق SAP PI

بستر فنی:
Oracle, Windows Server, Storage EMC

سیستم های موجود قبل از اجرای سپ:
سیستم رایورز، همکاران سیستم، پریماورا و سیستم چارگون 

اهداف پروژه:
 • مدیریت منابع مالی شرکت 
 • استخراج و مدیریت جریان نقدی سازمان
 • تفکیک و محاسبه هزینه های پروژه ها و هزینه های جاری
 • محاسبه قیمت تمام شده پروژه
 • محاسبه سود و زیان پروژه 
 • ایجاد یکپارچگی فرآیندهای سازمان شامل:
  • بهبود فرآیندهای مدیریت قراردادها
  • بهبود فرآیندهای زنجیره تامین
  • بهبود فرآیندهای کنترل پروژه
  • ایجاد فرآیند برنامه‌ریزی هزینه
  • بهبود فرآیند بودجه بندی و کنترل بودجه پروژه
  • بهبود فرآیندهای فروش 
  • بهبود فرآیند مدیریت مدارک مهندسی
  • بهبود فرآیندهای منابع انسانی 

نتایج پروژه:
 • ایجاد یکپارچگی بین واحدهای مالی، خرید، برنامه¬ریزی وکنترل پروژه، فروش. 
 • ایجاد یکپارچگی بین واحدهای مالی و منابع انسانی (حقوق و دستمزد). 
 • مدیریت قراردادها در سیستم و انجام فعالیت هایی نظیر:
  • ثبت قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران و اطلاعات مربوط به تاریخ شروع و پایان قراردادها، سقف قرارداد، پروژه مربوطه و غیره.
  • مدیریت تغییرات قراردادها. 
  • ثبت ضمانت نامه‌های مربوط به هر یک از قراردادها.
  • کنترل وجود ضمانت نامه ها در هنگام ثبت پیش پرداخت به پیمانکاران.
  • کنترل سقف قرارداد در هنگام ثبت سفارشات خرید و عدم امکان ایجاد سفارش بیش از سقف تعیین شده. 
 • بهبود فرآیند تایید و پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و انجام فعالیت های زیر: 
  • ایجاد ارتباط بین صورت وضعیت پیمانکاران با درصد پیشرفت کار تاییده شده توسط تیم پروژه. بر این اساس پس از تایید و مشخص نمود کار تایید شده در پروژه امکان درج صورت وضعیت پیمانکاران به میزان تایید شده فراهم خواهد شد. 
  • ایجاد فرآیند تایید صورت وضعیت پیمانکاران در سیستم از طریق Workflow  که منجر به کاهش زمان تایید صورت وضعیت ها شده است. 
  • ایجاد فرآیند تایید پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران از طریق Workflow که منجر به کاهش زمان پرداخت صورت وضعیت ها شده است. 
  • ارائه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی مربوط به صورت وضعیت پیمانکاران از طریق ابزار SAP Business Object. 
 • بهبود فرآیند پیش پرداخت/علی الحساب: 
  • ایجاد پروسه تایید درخواست های پیش پرداخت و علی الحساب از طریق Workflow. 
  • امکان Clear کردن پیش پرداخت/ علی الحساب های پرداختی به پیمانکاران در هنگام ثبت صورت وضعیت به صورت اتوماتیک. با توجه به اینکه پش پرداخت/علی الحساب عطف به سفارش خرید و یا قرارداد ثبت شده و در هنگام ثبت صورت وضعیت پیمانکاران امکان clear کردن کل و یا بخشی از صورت وضعیت با پیش پرداخت/علی الحساب به صورت اتوماتیک فراهم شده است. 
 • بهبود فرآیند کنترل پروژه و انجام فعالیت هایی نظیر:
  • ایجاد ساختار WBS پروژه‌ها و تعیین  Work Packageهای مورد نیاز در سیستم. 
  • ایجاد ارتباط بین ماژول کنترل پروژه (SAP PS) با نرم‌افزار P6 و تبادل اطلاعاتی نظیر زمان،هزینه، بودجه وغیره بین دو سیستم.
  • ثبت سرویس‌های مورد نیاز در پروژه عطف به قرارداد و انجام Cost Planning بر اساس آن.
  • ایجاد درخواست‌های خرید در پروژه جهت شروع فرآیند مناقصه و یا ثبت سفارش، بر اساس سرویس های مورد نیاز پروژه.
  • ثبت هزینه های واقعی بر روی هر یک از اجزای پروژه و ارائه گزارشات هزینه پروژه به صورت online.
  • تعیین بودجه برروی هر یک از WBSهای پروژه و کنترل هزینه‌های واقعی ثبت شده با سقف بودجه تعیین شده. 
  • ارائه گزارشاتCommitment  و Cash جهت ارائه وضعیت تعهدات پروژه، دریافت‌ها و پرداخت‌های صورت گرفته برای پروژه. 
  • محاسبه ی قیمت تمام شده بر روی هر یک از سطوح پروژه بر اساس ریز عوامل هزینه صورت گرفته و ارائه گزارشات مربوطه به صورت Online. 
  • ثبت درآمدها عطف به WBS های پروژه و ایجاد امکان تحلیل سودآوری بر روی پروژه. 
 • مدیریت قراردادهای فروش و ثبت اطلاعاتی نظیر سقف قرارداد، تاریخ اعتبار قرارداد، آیتم های قرارداد، پروژه مربوطه و غیره. 
 • بهبود مدیریت مدارک مهندسی و ایجاد فعالیت هایی نظیر: 
 • مدیریت فرآیند تایید مدارک مهندسی در سیستم از طریق ایجاد Workflow. 
 • ارائه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی مربوط به مدارک مهندسی از طریق ابزار SAP Business Object. 
 • تخصیص مدارک مهندسی به سطوح مربوطه در پروژه.
 • تعیین درصد پیشرفت فاز Engineering پروژه بر اساس وضعیت تایید مدارک مهندسی به صورت اتوماتیک. 
 •  کاهش خطا در پروسه Billing قراردادهای Cost Plus ، با توجه به یکپارچگی پروژه با ماژول فروش و لحاظ شدن خودکار تمام هزینه های پروژه در پروسه Billing
 •   یکپارچگی WBSپروژه با سایر دپارتمان ها و فعالیت های سازمان هم چون ثبت قراردادها، سفارشات خرید، سفارش فروش و ... که موجب کاهش خطای کاربری در ثبت اسناد و نیز سهولت در گزارش گیری شده است.
 • مدیریت موجودی کالای هر پروژه به صورت جداگانه و جلوگیری از مصرف کالای یک پروژه در سایر پروژه ها.
 • سهولت در گزارش گیری به سبب  ارائه گزارشات استاندارد و همچنین گزارشات طراحی شده نظیر گزارش قراردادها و گزارشات ماهیانه در پروژه Buy Back

مزایای پیاده سازی SAP ERP در پتروپارس:
http://www.samehara.com/articles/detail/SAP-ERP-Benefits-in-Petropars
http://www.samehara.com/articles/detail/ERP-SAP-Project-Implementation-Experience

آدرس وب سایت: www.petropars.com