گروه خودرویی بهمن

گروه خودرویی بهمن
گروه بهمن در آذر ماه 1397 به مشتریان شرکت سامه آرا اضافه گردید . اسکوپ پروژه گروه خودرویی بهمن شامل بهمن موتور  تولید کننده خودروهای سواری ، شرکت بهمن دیزل تولید کننده کامیونهای سنگین ، نیمه سنگین و سبک ومینی بوس تحت لیسانس ISUZU   و سیبا موتور تولید کننده انواع کشنده و کامیونت و هولدینگ خودرویی گروه میباشد.
زمان شروع پروژه 20 آذر و اسکوپ پیاده سازی کلیه ماژولهای زنجیره تامین و ماژولهای  وابسته به آن شامل فروش ، تامین ، تولید ، کیفیت ، لجستیک ، نگهداری و تعمیرات ، مدیرت اسناد و مدارک و در حوزه مالی مازول های  حسابداری عمومی ، حسابداری مدیریت و مدیریت نقدینگی و در حوزه منابع انسانی ماژولهای مدیریت سوابق پرسنلی ، چارت سازمانی ، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد میباشد.
 

آدرس وب سایت: bahman.ir