(PRE (Petropars Resource Engineering

(PRE (Petropars Resource Engineering
اجرایی شدن SAP ERP در شرکت PRE
شرکت PRE یکی از زیر مجموعه های هولدینگ پتروپارس لیمیتد  در ایران می‌باشد و  در راستای پیاده سازی جامع SAP ERP در کل گروه، این سیستم در حال پیاده سازی در این شرکت توسط تیم سامه آرا می‌باشد. ماموریت شرکت PRE تهیه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های گروه است و پیاده سازی ماژول منابع انسانی در این شرکت از پیچیدگی خاصی برخوردار است. اسکوپ پروژه در این شرکت ماژول‌های منابع انسانی و مالی می‌باشد.

آدرس وب سایت: www.petropars.com