امکان سنجی پیاده سازی SAP ERP

امکان سنجی  پیاده سازی SAP ERP
امکان سنجی پیاده سازی و استقرار سیستم  SAP ERP

با توجه به لزوم پیاده‌سازی سیستم جامع برنامه‌ریزی منابع سازمانی ERP  در شرکتهای ایرانی، پرسشی که برای برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی وجود دارد این است که با توجه به محدودیت‌ها و وضعیت موجود آن‌ها، آیا امکان پیاده‌سازی و استقرار موفق سیستم پیشرفته  SAP ERP در ایران وجود دارد و بطور کلی چه پیش‌نیازهایی برای اجرای موفق این پروژه لازم می‌باشد.
امکان سنجی از چند منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
1.    آیا با توجه به اهداف و استراتژی تعیین شده، سازمان به SAP ERP نیاز دارد یا خیر؟
2.    آیا سازمان آمادگی ذهنی و بلوغ لازم برای پیاده سازی SAP ERP را دارد یا خیر؟
3.    آیا سیستم سپ برای سازمان مورد مطالعه، راهکارهای استاندارد دارد یا خیر؟
جهت پاسخ به این سوالات، مشاوران شرکت سامه‌آرا با بررسی میدانی و جامع سازمان، موارد زیر را بررسی خواهند نمود:
1.    استراتژی و اهداف سازمان
2.    چارت سازمانی و وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز برای تخصیص به پروژه سپ در سازمان
3.    میزان احساس نیاز ذینفعان سازمان به  SAP ERP و درک نیاز به تغییر در راستای بهبود سازمان و حل مشکلات
4.    بررسی میزان حمایت ذینفعان به خصوص مدیران ارشد سازمان از لزوم اجرای SAP ERP و آمادگی جهت تغییر
5.    آیین‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و روش‌های اجرایی
6.    وضعیت کلی فرایندهای سازمان و تطبیق آن با فرایندهای SAP ERP
7.    وضعیت داده‌های موجود و انطباق آن با کیفیت مورد نیاز در سیستم SAP ERP
8.    وضعیت سیستم‌های کاربردی موجود
9.    وضعیت بستر فناوری
10.    میزان رسوخ IT در سازمان
11.    میزان بودجه و سرمایه‌گذاری