پشتیبانی از سیستم SAP ERP

 پشتیبانی از سیستم SAP ERP
پشتیبانی از سیستم SAP ERP

پشتیبانی از سیستم های پیاده سازی شده SAP ERP عموما در سه سطح انجام میشود :
سطح اول - پشتیبانی از سیستم SAP ERP توسط شرکت SAP انجام میشود . در این سطح ورژن های جدید SAP و احیانا در صورت نیاز patch های مورد نیاز را میتوان از سایت SAP  دانلود کرد و در سیستم نصب نمود. نیازی به ارائه دسترسی مستقیم سرورها به SAP نمی باشد.
پشتیبانی از سیستم‌های اجرایی شده SAP ERP در ایران از دیگر خدماتی است که شرکت سامه آرا به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

سطح دوم - در صورتی که پس از پیاده سازی SAP ERP در سازمان نیازمندیهای زیر رخ دهد نیاز به پشتیبانی خواهد بود که عموما این فعالیتها توسط شرکت سامه ارا قابل انجام میباشد.
1.    آموزش و بازآموزی حوزه های SAP ERP
2.    بهبود فرایندها و عملکرد سیستم SAP ERP
3.    پیاده‌سازی فرایندهای جدید SAP ERP
4.    توسعه سیستم SAP ERP
5.    بررسی و رفع خطاهای کاربران
6.    راه‌اندازی SAP Help desk 
7.    ارتقا سیستم SAP ERP
8.    مشاوره و ارائه راهکار
9.    انتقال اطلاعات
لازم به ذکر است که در صورتی که در زمان پیاده‌سازی از Best Practice ها و استانداردهای SAP ERP استفاده شود، بعد از پیاده‌سازی سیستم SAP ERP به دلیل طراحی منحصر به فرد این سیستم، به ندرت bug و یا خطایی در سیستم مشاهده می‌گردد.
شرکت سامه‌آرا در راستای ارائه خدمات پشتیبانی بهتر به مشتریان خود برای هر مشتری از سیستم Ticketing استفاده می‌نماید تا مشتری بتواند در هر لحظه آخرین وضعیت درخواست‌های خود را پیگیری نماید.

سطح سوم- بپشتیبانی از کاربران نهایی در این سطح انجام میشود که عموما در زمان پیاده سازی SAP ERP کاربران کلیدی در سازمان آموزش دیده و بعد از اجرایی شدن سیستم تیم پشتیبانی داخلی توسط نفرات فوق تشکیل میشود و عمده نیازمندیهای پشتیبانی در داخل سازمان توسط تیم داخلی قابل انجام خواهد بود.