راهکارهای SAP ERP در صنایع

راهکارهای سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمان SAP ERP در صنایع

SAP در اکثر کسب و کارهای دنیا و مشخصاً در 28 صنعت راهکار داشته و برای هر کدام با توجه به Core Business  آن‌ها Best Practice خاص آن‌ها را ارائه می‌کند و یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها و مزیت SAP نسبت به سایر رقبا در همین است.
گزارش زیر آمار استفاده بهترین شرکت‌ها در بین 2000 شرکت برتر دنیا در صنایع متفاوت می‌باشد.