شرکت های مهندسی، ساخت و عملیات

شرکت های مشاور و مجری پروژه در حوزه های مختلف مهندسی، ساخت و عملیات

شرکت های مهندسی، ساخت و عملیات

سازمان هایی که ماموریت اصلی آنها انجام پروژه های مهندسی، تامین، ساخت و راه اندازی در حوزه های مختلف صنعتی هستند به دلیل ماهیت محصول خود که همان پروژه می باشد با سایر سازمان ها و بنگاه های اقتصادی تفاوت ماهیت زیادی دارند. ساختار سازمانی و مدل فرآیندی شرکت های پروژه محور به دلیل ماهیت متنوع و غیر تکراری پروژه ها در مقایسه با سایر سازمان های ارایه کننده محصول یا خدمات عمومی تفاوت عمده ای دارد. تعدد متغیرهای تصمیم گیری ضرورت گردش سریع و کارآمد اطلاعات در این گونه سازمان ها را ضروری ساخته، لذا وجود یک سامانه قوی اطلاعات در این سازمان ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

                                                                   

مزایای استقرار SAP-ERP در شرکت های پروژه محور از دیدگاه حوزه های دانش PMBOK :

مدیریت یکپارچگی : مدیریت یکپارچگی بخشی از هویت سیستم SAP-ERP است که در مرکز آن قرار دارد.

مدیریت محدوده : گستره پروژه در قالب ساختار شکست کار و اسناد انضمامی آن، داخل SAP در ماژول PS و با ارتباط کامل با SAP و تحت کنترل آن قرار دارد.   به علت یکپارچگی SAP، تمام اسناد و اطلاعات پروژه را می‌توان بر اساس گستره و تحت کنترل آن ثبت و عملیاتی کرد؛  به همین خاطر گستره پروژه بیشتر از اکثر شرایط دیگر موثر خواهد بود.

مدیریت زمانبندی : مدیریت زمان پروژه را می‌توان در داخل SAP در ماژول PS و با ارتباط کامل با SAP و تحت کنترل آن قرار داد. عناصر زمان‌بندی پروژه کاملا با سایر حوزه‌ها و اطلاعات مربوط به آن‌ها یکپارچه هستند، از آن‌ها تاثیر می‌گیرد و بر آن‌ها تاثیر می‌گذارد.این تاثیر به طور خودکار و بر اساس ساختار اولیه‌ای که تنظیم شده است به وجود می‌آید و نیازی به عملیات دستی ندارد. اقدامات اضافه‌ای که در این حوزه برای ثبت و تحلیل اطلاعات عملکرد پروژه (پیشرفت) انجام می‌شود را می‌توان به طور کامل حذف کردو در نتیجه سرعت و دقت کار را افزایش داد.

مدیریت هزینه : مدیریت هزینه با ترکیبی از ماژول‌های PS و ماژول  FIو ارتباط با سایر ماژول های حوزه لجستیک مانند MM, PM,QM به طور دقیق انجام می‌شود. در این سیستم می‌توان هزینه‌هایی که جنبه عملیاتی دارند را با ابزارهای غیرپروژه‌ای نیز مدیریت کرد. کنترل هزینه و کنترل عملکرد به طور یکپارچه انجام می‌شوند و در نتیجه کارهای تکراری کاهش پیدا می‌کنند. به عنوان مثال صورت وضعیت‌های کارکرد به تناظر اطلاعات عملکرد به طور خودکار ارائه و تایید می‌شوند. می‌توان به سادگی محاسبه سود و زیان پروژه یا پرتفولیوی پروژه‌ها را از ابعاد مختلف تحلیل و محاسبه نمود .

مدیریت کیفیت : ماژول کیفیت در SAP-ERP بستر لازم برای کنترل و مدیریت کیفیت فرایندهای اصلی پروژه مانند کنترل کیفیت تامین و  پیمانکاران و کنترل های حین فرآیندهای مهندسی و ساخت و نصب را فراهم می سازد . 

مدیریت ذینفعان پروژه :  فراهم کردن بستر مدیریت تامین کنندگان و شرکای تجای از طریق ماژول MM ، ارائه گزاراشات تحلیلی مالی به سهامداران، مدیران و مالکین و شرکا از طریق ماژول هایFI , ، فراهم کردن بستر اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری از طریق ماژول SD

مدیریت تدارکات: تدارکات پروژه با ترکیبی از ماژول‌های  PS و ماژول MM انجام می‌شود. کلیه اقدامات تدارکاتی همراه با اسناد انضمامی، به تناظر گستره پروژه و با کمک جریان کارها به راحتی تحت کنترل خواهند بود. اطلاعات زمانی و مالی تدارکات به طور خودکار در حوزه‌های مربوطه عملیاتی می‌گردند.

مدیریت ریسک : مدیریت ریسک پروژه را می‌توان با ابزارهای انضمامی ماژول PS یا متناظرهای خارجی آن، از طریق اسناد و اطلاعاتی که برای شناسایی، تحلیل، برنامه‌ریزی واکنش به ریسک‌ها و کنترل آن‌ها انجام داد.

مدیریت ارتباطات :  ارتباطات در SAP به واسطه یکپارچگی آن به سادگی و از طریق تمام ماژول‌ها تقویت می‌شود. مهم‌ترین مشکل در ارتباطات، پراکندگی اطلاعات است که در SAP به طور کامل از بین می‌رود. وجود داشبوردهای اطلاعاتی و انواع گزارش‌های تفصیلی و مدیریتی ارتباطات پروژه را به شدت تقویت می‌کند.

مدیریت منابع انسانی : با ماژول HR و به طور یکپارچه با سایر حوزه‌ها انجام می‌شود. مدیریت ساختار سازمانی، مدیریت تایم شیت پرسنل ، ارزیابی عملکرد پرسنل پروژه از شاخصه های اصلی ماژول HR  در شرکت های پروژه محور است.
یکپارچه سازی نظام مدیریت پروژه در شرکت پتروپارس و پوسکو

نرم افزار SAP-ERP در شرکت های پتروپارس و پوسکو جهت مدیریت پروژه های فازهای 12 و 13 و 19 و 23 واقع در پارس جنوبی به کار گرفته شد و مزیت های متعددی پس از عملیاتی شدن SAP-ERP  در حوزه های مختلف پروژه به دست آمد .

آشنایی بیشتر با پروژه پتروپارس >>

 " از نظر استاندارد PMBOK باید ۹۰ درصد زمان مدیر پروژه و از نظر استاندارد PRINCE II باید ۸۰ درصد زمان مدیر پروژه صرف ارتباطات شود. ارتباطات در SAP به واسطه یکپارچگی آن به سادگی و از طریق تمام  ماژول‌ها تقویت می‌شود. مهم‌ترین مشکل در ارتباطات، پراکندگی اطلاعات است که در SAP به طور کامل از بین می‌رود. وجود داشبوردهای اطلاعاتی و انواع گزارش‌های تفصیلی و مدیریتی ارتباطات پروژه را به شدت تقویت می‌کند.

 

                          

فرایندهای اصلی زنجیره ارزش در شرکت های پروژه محور :

 • بازاریابی و توسعه کسب و کار

  Planning and business development are essential in identifying the most prosperous opportunities and driving these opportunities to realization.

   

 • مدیریت پروژه ها و سبد پروژه ها

  Leading companies use ERP systems that include robust project planning and management capabilities. This enables them to create baseline budgets and schedules based on accurate estimates, and to more easily manage downstream variations in definition, scope, costs, and other concerns.   From the planning phase through the exectution and close-out of a project, communication and collaboration across project teams is key to success.  Improving efficiency of information sharing enables the execution of on-time, on-budget projects.  Overall, the right ERP project management solution enables companies to manage risk and produce predictable outcomes for themselves and their clients.

   

   

 • مدیریت تأمین کنندگان و پیمانکاران

  Studies show that companies that nurture collaborative relationships with subcontractors and suppliers consistently outperform those that do not.  To build valuable relationships, companies need to adopt tools for evaluating potential business partners and measuring performance over time. Companies should reinforce their contractual commitments to suppliers and subcontractors by delivering secure access to internal functionality for processing orders, managing invoices, and updating specifications  

   

 • مدیریت منابع (نیروی کار، تأمین مواد و ماشین آلات و تجهیزات)

  The proper management of labor, equipment, materials and fabrication can be the difference between project profitability and failure.  That is the reason companies seek better ways to optimize thier use of valuable project resources and to manage their self-performed work, both in the field as well as off-site production, fabrication and assembly.  Successful companies maximize the profitability of their resources like materials, labor, equipment and tools, while managing documents and interacting with strategic partners such as suppliers and designers

 • مدیریت املاک و مستغلات

  Efficient asset and lease management is an essential part of operating any real estate portfolio. Makeup of the portfolio, if it is composed of office, retail, industrial, or multi-family sites will determine the type of site and lease information that needs to be captured and will influence business processes that will need to take place. Inefficiencies in process and lack of data transparency can result in excessively high operating costs, inaccurate strategic decisions, and tenant dissatisfaction that can have a direct effect on the bottom line of a company