شرکت ماد آریا ویستا

شرکت ماد آریا ویستا
شرکت ماد آریا ویستا

شرکت ماد آریا ویستا

  • تاریخ شروع: 1396
  • تاریخ پایان: 1396

 

شرکت ماد آریا ویستا ، یک شرکت تازه تاسیس می باشد که در حوزه قطعه سازی و با تمرکز بر روی تولید قطعات خودرو در حوزه های صندلی، باتری و کاتالیست فعالیت می کند. طبق قرارداد منعقد شده، پروژه پیاده سازی سپ در این شرکت با استراتژیRoll OUT از پروژه ی کروز با اسکوپ ماژول های   MM، PP، SD، PM، HR، FI، CO، QM و DMSدر سال 1396 آغاز شده است.

 

آدرس وب سایت: www.maadaria.com