صنایع تولیدی آذین تنه

صنایع تولیدی آذین تنه
صنایع تولیدی آذین تنه

صنایع تولیدی آذین تنه

  • تاریخ شروع: اردیبهشت 1396
  • تاریخ پایان: اسفند 1397
 
شرکت آذین تنه یکی از شرکت های تولید کننده سیستم ترمز خودرو، تحت لیسانس Bocsh و AP Lockheed بوده و زنجیره تامین آن به سبب همکاری با بیش از 200 تامین کننده از پیچیدگی بالایی برخوردار است.
سیستمSAP در ورژنS4/HANNA برای مدیریت و بهبود زنجیره تامین، انتخاب شده است که پیاده سازی آن در دو فاز انجام می گیرد. فاز اول که شامل ماژول های FI ،CO ،MM ،SD ،PP می باشد، از تاریخ 16 اردیبهشت 1396 آغاز و تا اسفند 1396 به طول انجامید، فاز دوم آن با پیاده سازی ماژول های HR ،PM ،QM ،FSCM ،BI در فرودین 1397 آغاز و در اسفند 1397 به پایان  رسید.
 
آدرس وب سایت: www.azintaneh.com

 

گالری تصاویر