اخبار

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

اجرای تست یکپارچگی فرایندهای SAP در صنایع شیمیایی غفاری

اجرای موفق تست یکپارچگی سیستم SAP ERP S/4HANA در صنایع شیمیایی غفاری

اتمام فاز آموزش و تست یکپارچگی سیستم SAP در شرکت الکتروپیک

با همکاری مشاورین سامه آرا ، فاز آموزش و تست یکپارچگی سیستم SAP در شرکت الکتروپیک در تاریخ 12 دی ماه 1400 با موفقیت به پایان رسید. تست یکپارچگی شامل دهها در رابطه با ماژول های فروش ، برنامه ریزی ، تامین ، انبار ، تولید ، کیفیت ، منابع انسانی ، حسابداری مالی ، بودجه و قیمت تمام شده با دیتاهای واقعی و توسط خود کاربران کلیدی شرکت الکتروپیک با نظارت مشاوران سامه ارا به انجام رسید. لازم به ذکر است ورژن استفاده شده در شرکت الکتروپیک S4HANA 2020 میباشد.

پایان فاز تست یکپارچگی پروژه بارز کردستان

پایان فاز تست یکپارچگی پروژه بارز کردستان در اردیبهشت ماه 97

دسته بندی