اخبار

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

پایان فاز بومی سازی سیستم SAP S4HANA در صنایع شیمیایی غفاری

پایان فاز بومی سازی سیستم SAP S4HANA در صنایع شیمیایی غفاری

پایان فاز طراحی فرایندهای صنایع شیمیایی غفاری بر اساس SAP Best Practice

فاز طراحی فرایندهای صنایع شیمیایی غفاری بر اساس SAP Best Practice توسط مشاوران شرکت سامه آرا انجام و در تاریخ 15 دی ماه 1400 در جلسه ای با حضور مدیران صنایع شیمیایی غفاری به پایان رسید.

عقد قرارداد با شرکت صنایع شیمیایی غفاری

شرکت صنایع شیمیایی غفاری به خانواده سامه آرا پیوست.

دسته بندی