اخبار

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

اجرایی شدن سیستم SAP Retail S/4HANAدر فروشگاههای زنجیره ای ویوان

اجرایی شدن سیستم SAP Retail فروشگاه های زنجیره ای ویوان در آبان ماه 1401

شروع پیاده سازی سیستم SAP ERP در فروشگاههای زنجیره ای ویوان

پروژه استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان SAP-ERP در فروشگاههای زنجیره ای ویوان از تاریخ 1 اسفند 1400 شروع گردید.

دسته بندی