اخبار

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

پایان فاز طراحی فرایندهای صنایع شیمیایی غفاری بر اساس SAP Best Practice

فاز طراحی فرایندهای صنایع شیمیایی غفاری بر اساس SAP Best Practice توسط مشاوران شرکت سامه آرا انجام و در تاریخ 15 دی ماه 1400 در جلسه ای با حضور مدیران صنایع شیمیایی غفاری به پایان رسید.

دسته بندی