اخذ رتبه یک شورای عالی انفورماتیک

اخذ رتبه یک شورای عالی انفورماتیک
بازگشت

اخذ رتبه یک شورای عالی انفورماتیک

به استناد آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیک، گواهی صلاحیت شرکت سامه آرا برای انجام خدمات فن آوری اطلاعات در حوزه های فعالیت زیر صادر گردید.

  • رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در حوزه ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزار
  • رتبه دو شورای عالی انفورماتیک در حوزه مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک، فن آوری اطلاعات و ارتباطات

این گواهی تا تاریخ 1402/03/23 دارای اعتبار می باشد.