پایان آموزش در پروژه پیاده سازی SAP ERP در شرکت گروه صنعتی بارز در آبان ماه 97

پایان آموزش در پروژه پیاده سازی SAP ERP در شرکت گروه صنعتی بارز در آبان ماه 97
بازگشت

پایان آموزش در پروژه پیاده سازی SAP ERP در شرکت گروه صنعتی بارز در آبان ماه 97

فاز آموزش کاربران کلیدی در پروژه پیاده سازی SAP ERP در شرکت گروه صنعتی بارز، که از اسفند ماه سال 96 آغاز گردیده بود، با برگزاری بیش از 270 جلسه آموزشی در حوزه های مختلف سازمان در مهر ماه سال 97 به پایان رسید.
در این مرحله از پروژه بیش از 170 سند آموزشی در ماژول های تامین، فروش، انبار و لجستیک، تولید، کیقیت، مالی ،قیمت تمام شده و مدیریت زنجیره تأمین مالی، نگهداری و تعمیرات، منابع انسانی و حقوق و دستمزد از سوی مشاوران تهیه و طی جلساتی که حدود شش ماه به طول انجامید، آموزش داده شد. این آموزش ها در نسخه S4/HANA SAP و با تم جدید Fiori ارائه گردید.
فاز بعدی پروژه که در مهر ماه آغاز گردیده است، با انجام تست های واحد در هر ماژول مورد بررسی و تأیید کاربران کلیدی قرار گرفت و کلیه فرآیندهای سازمان در قالب سناریوهایی از پیش تعریف شده و به صورت یکپارچه با همه بخش های مرتبط در هر فرآیند تست خواهند شد و سیستم مورد تأیید کاربران کلیدی و مدیران قرار خواهد گرفت.