برگزاری دوره آموزشی DISC در مجموعه سامه آرا در آذر ماه سال 1396

برگزاری دوره آموزشی DISC در مجموعه سامه آرا در آذر ماه سال 1396
بازگشت

برگزاری دوره آموزشی DISC در مجموعه سامه آرا در آذر ماه سال 1396

شرکت سامه آرا جهت ارتقاء و پیشرفت سرمایه های انسانی و همچنین تعیین مسیر شغلی متناسب با ویژگی های هر فرد، دوره ی DISC را با گروه مشاوران رادمان برگزار نمود. همچنین این دوره جهت آشنایی با اصول علمی ارتباطات موثر و نیزچگونگی رفتاربا دیگران متناسب با تمایلات سبک رفتاری وارتباط با آنها برگزار گردید.

اهدف از برگزاری اين دوره:

- بازگشايي رموز رفتاري افراد و پيش بيني رفتارها

- تعامل موثر و موفقيت آميز با افراد متفاوت در موقعيت هاي متفاوت

- طبقه بندي افراد در چهار سبك رفتاري مختلف: D-I-S-C و آشنايي با آنها

- بهبود ارتباطات بين فردي