اضافه شدن ماژول Treasury به محدوده پروژه آذین تنه در شهریور ماه سال 1396

اضافه شدن ماژول Treasury به محدوده پروژه آذین تنه در شهریور ماه سال 1396
بازگشت

اضافه شدن ماژول Treasury به محدوده پروژه آذین تنه در شهریور ماه سال 1396

با توجه به جلسات متعدد برگزار شده در فاز Explore و تحلیل نیازمندی های کاربران کلیدی در حوزه مالی، پیاده سازی ماژول Treasury به عنوان نیازمندی های اولویت یک شناسایی شده و به همین دلیل به محدوده پروژه در فاز یک اضافه گردید.
این ماژول برای مدیریت و پیش بینی بهینه نقدینگی در سازمان کاربرد خواهد داشت.