به روز رسانی SAP Business Objects BI Platform به آخرین نسخه (4.2 SP3) در شرکت پتروپارس در آبان ماه سال 1395

به روز رسانی SAP Business Objects BI Platform به آخرین نسخه (4.2 SP3) در شرکت پتروپارس در آبان ماه سال 1395
بازگشت

به روز رسانی SAP Business Objects BI Platform به آخرین نسخه (4.2 SP3) در شرکت پتروپارس در آبان ماه سال 1395

مجموعه ی SAP Business Objects شامل ابزارهای مختلفی جهت نمایش گرافیکی انواع گزارشات و دشبردها در حوزه ی BI می باشد. این ابزار در شرکت پتروپارس به انبار داده ی SAP Business Warehouse متصل بوده و داده های منتقل شده از SAP ECC  را در قالب های مختلف به کاربران BI ارائه می نماید.