راه اندازی سیستم SAP بر روی دکل های حفاری در خلیج فارس در بهمن ماه سال 1394

راه اندازی سیستم SAP بر روی دکل های حفاری در خلیج فارس در بهمن ماه سال 1394
بازگشت

راه اندازی سیستم SAP بر روی دکل های حفاری در خلیج فارس در بهمن ماه سال 1394

با تلاش همکاران سامه آرا و پتروپارس سیستم SAP بر روی دکل های حفاری عملیاتی شد. مزایای بسیار مهم:

  • امکان تهیه گزارش از موقعیت کالاها به تفکیک کشتی ها (در زمان انتقال)، دکل های حفاری و کیش به تفکیک پروژه ها.
  • امکان برقراری ارتباط میان برنامه ریزی نیاز کالا در واحدهای مهندسی حفاری و انبار کیش تحت سیستم به صورت درخواست انتقال کالا از انبار کیش توسط کارشناسان مستقر در تهران و یا دکل های حفاری.
  • ایجاد سند مانیفست انتقال کالا در آب های آزاد تحت سیستم.
  • ثبت دقیق و آنلاین اطلاعات کالاهای ورودی، مصرف شده و خروجی در محل دکل های حفاری به تفکیک پروژه های موجود.
  • امکان دسترسی به اطلاعات انبارهای حفاری از محل دکل های حفاری