تحول دیجیتال در ایران در برنامه نگرش شبکه شتاب

تحول دیجیتال در ایران در برنامه نگرش شبکه شتاب
بازگشت

تحول دیجیتال در ایران در برنامه نگرش شبکه شتاب

در ادامه سلسله برنامه های نگرش  شبکه شتاب که با حضور کارشناسان و صاحبین کسب و کار  پخش می شود ، در برنامه  13 ام فرودین ماه 1400 که با حضور آقای مهندس ریاستیان پخش گردید به موضوع ضرورت تحول  دیجیتال در کسب و کارها و وضعیت آن در ایران پرداخته شد .

جهت مشاهده فیلم کامل این برنامه به لینک زیر  مربوطه نمایید.

لینک مشاهده