تجهیزات و لوازم برقی و خانگی

صنایع تولید لوازم برقی ، قطعات و لوازم خانگی

مشاهده بروشور
تجهیزات و لوازم برقی و خانگی

SAP  در حوزه صنایع تولید لوازم خانگی راهکارهای جامعی ارائه کرده است. عموما زنجیره ارزش شرکت های فعال در حوزه لوازم خانگی فرایندهای کاملی است متشکل از حوزه های تحقیق و توسعه و طراحی محصول، تامین، تولید، فروش و  خدمات پس از فروش می باشد. ارتباط با شبکه تامین کنندگان و مشتریان از دیگر مشخصات این گونه صنایع می باشد،

SAP  بر اساس تجربیات موفق خود در بسیاری از شرکت های فعال بین المللی  در حوزه تولید لوازم خانگی موفق به ارائه راهکارهای پیشرو در این صنعت شده است. این راهکارها در کل زنجیره تامین شرکت های تولیدی موجب  تسریع کارها ، یکپارچه سازی امور و بهره وری سازمان ها می شود.

استقرار SAP-ERP در گروه صنعتی بوتان

گروه صنعتی بوتان به عنوان سومین شرکت تولید کننده بزرگ آبگرمکن در دنیا در سال 1394 موفق به استقرار سیستم SAP-ERP در سطح گروه شد و از آن تاریخ تاکنون موفق شده که کلیه شرکت های زیر مجموعه خود را  تحت پوشش این سیستم قرار دهد . پیاده سازی این سیستم در نوع خود بی نظیر بود زیرا که کمتر از یک درصد از فرایندهای استاندارد SAP تغییر کرده است.

◄جزئیات بیشتر

عموما شرکت های فعال در حوزه تولید لوازم خانگی و الکتریکی متشکل از شرکت های متعدد تامین کنندگان ، تولیدکنندگان و  شبکه ها و عوامل  فروش هستند. به دلیل گستردگی و پیچیدگی زنجیره ارزش این شرکت ها، راهکارهای نرم افزاری SAP-ERP به خوبی توانسته که دغدغه های سازمان های فعال در این حوزه را پوشش دهد. لذا بخش عمده ای از شرکت های فعال در حوزه تولید لوازم خانگی و الکتریکی از سیستم SAP-ERP برخوردار هستند. در ایران نیز از جمله های شرکت های فعال در حوزه تولید لوازم خانگی و الکتریکی که از سیستم SAP-ERP  برخوردار هستند یا در مرحله استقرار این سیتسم می باشند می توان به شرکت های بوتان، الکتروژن، اکتروپیک و گروه صنعتی انتخاب (اسنوآ ) اشاره نمود. استقرار سیستم SAP-ERP در گروه صنعتی بوتان را می توان یکی از موفق ترین تجریه پیاده سازی SAP-ERP در ایران برشمرد.

                

فرآیندهای اصلی زنجیره ارزش صنایع تولیدی لوازم خانگی  :

 • برنامه ریزی استراتژیک

  Building on market development and consumer trends companies define their strategies and drivers for growth based on their vision, mission and values to maximise return across the value chain. In the planning phase individual business units plan how to support the overall company objectives based on the overall strategic goals.

   

   

 • تحقیق و توسعه بازار و تحلیل داده های چرخه عمر محصول

  To develop innovative products is probably the most important process for the Consumer Durables industry, but also one of the least well understood. Important because, innovative products are responsible for the revenues and margins that a Consumer Durables company can achieve and its ultimate value. Least well understood because few companies assign a single individual to be responsible for the whole process. Instead, it is usually driven through a series of functional “silos” causing delays to build up and, often, the original market requirements to get lost. The time to transform an idea into a new product and launch it is too long and filled with costly delays. The average time-to-market in the CP industry is about 28 months, the best in peer needs 17 months (AMR Benchmark Analytics 2003).  But, driven by consumer demand and fuelled by advances in technology, Consumer Durables companies have to bring more and more products to market in order to remain competitive. The companies best able to develop and launch innovative products will clearly have an advantage. This is mostly reducing time to market. Under these circumstances, Consumer Durables companies are eager to streamline their development processes.

  SAP can provide all of the critical elements required to support shortened time-to-market processes.

 • برنامه ریزی زنجیره تأمین

  Along with the product goes the planning of required resources in production, distribution and transportation (shipping & handling) of the products via different channels to the end consumer. The other dimension includes the forecasting and planning of all necessary material to satisfy the requirements from sales and marketing.

   

   

 • منبع یابی و تامین

  In the Consumer Goods Industry the purchase volume is about 40-70% of net sales. This means a reduction of the total cost of procurement significantly influences profit. That’s why Sourcing and Procurement gets more and more on the radar screen of those companies. Gaining effectivity in purchasing and transforming their businesses accordingly is on the top task list of CPO’s today.

  While automatisation of processes and greater spend visibility in procurement of indirect goods is still a key objective, integration with planning systems to streamline plan-driven procurement and speed up production cycle times is the other focus point in the area of operational procurement.

  On the sourcing side there is a trend for professional purchasers to work more strategically and automate operational tasks or outsource them internally or externally. They need highly sophisticated analytical tools for e.g. spend analysis, supplier performance measurement, procurement controlling etc. Supplier selection, supplier evaluation and contract management are more the tactical tools they are using in the strategic purchasing process. 

 • ورود به بازار ( مدیریت برند، مدیریت حساب مشتریان، مدیریت تخفیف و ترویج )

  As CP companies are becoming more and more consumer centric the understanding and anticipating of consumer needs and market trends drive the overall activities in CPG companies to finally increase consumer satisfaction and support the corporate strategy. Marketing generates demand by attracting attention of the consumer towards a certain brand by using innovations and different activities directly towards the consumer as well as the retailer. Effective set-up and control of all marketing support is necessary for being present on retailers’ shelves and in consumers’ minds.