ارزش های سازمانی

ارزش های سازمانی

 

ارزش های سازمانی شرکت سامه آرا 

 

  تعهد و مسئولیت:

  ما با پذیرش مسئولیت، متعهد به ایجاد بهترین نتیجه برای ذینفعان هستیم.

 

▪ احترام و اعتماد متقابل:

  رفتار ما با همکاران و مشتریان بر اساس  احترام و اعتماد متقابل بوده و با  توجه و ارج نهادن به نظرات، روابط خود را  بر اساس رابطه برد برد تنظیم می‌نماییم.

 

▪ تخصص و توانمندی:

  ما با داشتن بهترین متخصصین در هر حوزه، پیش‌قدم برای همکاری بوده و در اجرا و برآورده کردن نیازمندی‌های مشتریان توانمند هستیم.

 

▪ پشتکار و کار تیمی:

ما با برنامه‌ریزی دقیق و منظم، با پشتکار و کار تیمی بهترین نتایج را برای مشتریان به ارمغان می‌آوریم.