انرژی و صنایع وابسته

ایجاد یک دنیای دیجیتال با توانمندسازی صنایع تولید، انتقال، توزیع و فروش انرژی

انرژی و صنایع وابسته

صنایع فعال در حوزه انرژی شامل کلیه شرکت هایی است که ماموریت اصلی آنها  تولید  انرژی (مانند نیروگاه ها)، توزیع و انتقال انرژی (مانند شرکت های توزیع برق)، مدیریت پخش و فروش انرژی  و صنایع سازنده ماشین آلات اصلی نیروگاه ها می باشد.

 

 چالش های مشترک صنایع قعال در این حوزه عبارت است از :

 

 تجهیزات قدیمی و فرسوده

 یکپارچگی فرآیندها 

 برنامه ریزی حوزه های مختلف عملیات

 نیروی کار قدیمی

 عدم کنترل بر کار پیمانکاران

 عدم کنترل بر سیاست ها و هزینه های نگهداری

 نیاز روز افزون به ارتباط با بازارهای دیگر

 چرخه های بازرسی و تعمیر کوتاه تر، انبار لوازم یدکی بیشتر و ...

 اضافه کاری بیشتر، هزینه های کیفیت بیشتر و ...

 ریسک های ایمنی بالاتر، تغییرات بدون برنامه ریزی و پر هزینه منابع

 اتخاذ تصمیمات اشتباه به علت شفاف نبودن ساختار هزینه نگهداری

 

مزایای استقرار SAP  در شرکت های حوزه انرژی 
 
بهینه سازی زنجیره تأمین انرژی در صنعت نیروگاهی: SAP زنجیره تأمین پیوسته ای از انرژی ایجاد می کند که بینش کاملی از کسب و کار به دست می دهد و سبب بهبود تصمیم گیری می گردد. راهکار SAP فرایندهای اصلی، واحدهای کسب و کار، سیستم ها و اطلاعات را یکپارچه و اتوماتیک می نماید. همچنین با تجزیه و تحلیل تعاملات مشتری، سود را بیشینه می نماید و با ارائه اطلاعات و ابزار مناسب به کارمندانی که با مشتریان در ارتباط هستند، عرضه و تقاضای انرژی را متناسب کرده و موجب بهبود پشتیبانی فروش می شود.
 
بهره وری عملیاتی کارخانه ها: SAP برداشتی یکپارچه و واقعی از کارخانه و اطلاعات کسب و کار ارائه می دهد که منجر به افزایش چرخه عمر دارایی ها می شود. تجزیه و تحلیل قوی و بینش وسیع، سبب بهینه سازی دارایی ها و کاهش هزینه ها می شود. SAP همچنین امکان مشاهده عملیات ها را تسهیل می کند؛ کارکرد ماشین ها تا اولین خرابی را افزایش می دهد؛ هزینه های نگهداری را کنترل می کند؛ به فرایندهای قطعی و شکستگی سریعتر واکنش می دهد و رضایت مشتریان را افزایش داده و تثبیت می نماید. SAP به کمک یکپارچه سازی و اتوماسیون همه داده ها، فرایندها و گزارشات مرتبط با نگهداری، عملیات و نگهداری تجهیزات را بهبود می بخشد. همچنین برای مدیریت بهتر ریسک های عملیاتی، آن ها را از قبل شناسایی کرده و برنامه های کنترلی طراحی می کند که احتمال و شدت حوادث غیر قابل پیش بینی را کاهش دهد.
 
مزایایی برای مردم و کارخانه: شبکه های هوشمند برای مشتریان، کسب و کارها و نیروگاه ها، منافع متعدد اقتصادی، جغرافیایی سیاسی و محیطی ایجاد می نمایند. برای مثال داده های حاصل از وسایل اندازه گیری هوشمند، امکان پیش بینی دقیق مصرف انرژی را افزایش می دهد و خرید آن را بهبود می بخشد. همچنین یکپارچگی فرایندهای مدیریت تقاضا با سایر کارکردهای کسب و کار، کارایی رسیدگی به تقاضاها و برنامه های مدیریت انرژی را تقویت می نماید.
 
تجارب مشتریان: SAP سازمان را قادر می سازد که با پاسخ سریع به مشتری از طریق کانال ارتباطی مرجح وی، رضایت او را ارتقاء دهد. SAP برای اهداف و فعالیت های بازاریابی از یک خط مشی استفاده می کند؛ بینشی واقعی از مشتری و بازار به دست می دهد و از طریق ارتباط شخصی و مبتنی بر اعتماد، در مشتری حس اطمینان ایجاد می نماید. همچنین با پاسخ سریع به درخواست های مشتری، ارتباط با مشتری را بهینه می سازد و برای بهبود رضایت وی، پیشنهادات و قراردادهای هدفمندی ارائه می دهد. از طرفی مشاهده دقیق فعالیت ها، هزینه ها و بودجه را برای تمامی واحدهای مربوط میسر می سازد.
 
نیروی کار و استعداداها: SAP فرایندها و خدمات نیروی انسانی را بهبود می بخشد؛ با جذب، آموزش و انگیزش نیروی کار مناسب، بهره وری ایشان را افزایش می دهد؛ کنترل بهتری از هزینه های نیروی کار ارائه می نماید و با آنالیز دقیق gap های نیروی انسانی سازمان، مدیریت اثربخش عرضه و تقاضای نیروی کار را ممکن می سازد.
 
استقرار SAP-ERP در گروه صنعتی مپنا

گروه صنعتی مپنا با انجام پروژه های متعدد نیروگاهی و در دست احداث داشتن پروژه های متعدد مشابه دیگر، از پیشگامان انجام پروژه های EPC در حوزه تولید انرژی در سطح جهان محسوب می شود. شرکت توگا اولین شرکتی از این گروه بود که موفق به استقرار سیستم SAP-ERP گردید. در این مقاله تجربیات استقرار سیستم SAP-ERP در این شرکت ارایه شده است.

◄جزئیات بیشتر

فرآیندهای اصلی زنجیره ارزش در صنایع انرژی :

 • مدیریت چرخه عمر کارخانه

  The asset life cycle management scenario group supports all processes for the planning, construction, operation, maintenance, and decommissioning of power plants.

   

   

 • مدیریت شبکه توزیع

  Supply operations scenarios support all processes for the planning, enhancement, operation, maintenance, and support of utility grids. In addition, functions for the necessary services for the provision of energy are supported.

 • مدیریت منابع (نیروی کار، تأمین مواد و خدمات و مدیریت موجودی)

  Supports all processes for managing human and technical resources within your enterprise. This includes scheduling of technicians, procurement of external services and warehousing functionalities for all kind of utility company specific materials.

 • مدیریت دستگاه ها و زیرساخت انتقال و توزیع

  Meter Reading services support all processes around Meter Procurement, Installation and Certification. In addition proocesses for entering meter reading data are supported. This includes the scheduling and preparation of meter readings, meter-reading result entry, plausibility checks for meter-reading results, and comprehensive monitoring of meter-reading results.

 • فروش انرژی و خدمات مرتبط
  The selling of energy and services scenarios support all customer service and sales-oriented customer business processes. This includes the operation of a call center with utility-specific service and sales processes like account and contact management, campaign management, opportunity management, and management of contracts and quotations. 
   
  The scenarios support utilities operating in a competitive energy retail market and vertically integrated utilities with a strong customer focus and the need for actively managing their activities for residential and non-residential customers. 
 • مدیریت خدمات مشتری

  Customer service management supports all service-oriented and customer-facing business processes. This includes the operation of a call center or self services with utility-specific service processes like account and contact management, service order management, move-in/out, complaint and return management. These scenarios support a complete range of customer sizes from single small residential customers to high-volume commercial and industrial customers.

 • مدیریت صورتحساب مشتریان

  Energy billing scenarios support all processes for billing consumption data.