مدیریت ایمنی و بهداشت محیط (Environment, Healthy And Safety)

مديريت ضايعات يا پسماندها، مديريت كالاي خطرناك، مديريت مواد مضر و خطرناك، مديريت ايمنی محصول، مديريت بهداشت حرفه ای و ايمنی و بهداشت صنعتی

مشاهده بروشور
مدیریت ایمنی و بهداشت محیط (Environment, Healthy And Safety)

ماژول EHS شامل 6 زیر ماژول و بخش های اصلی (مديريت ضايعات يا پسماندها، مديريت كالاي خطرناك، مديريت مواد مضر و خطرناك، مديريت ايمنی محصول، مديريت بهداشت حرفه ای و ايمنی و بهداشت صنعتی) می باشد، فعالیت های سازمان در حوزه ایمنی، بهداشت و حفاظت از محیط زیست را پشتیبانی می نماید. دو بخش مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني و بهداشت صنعتی در حوزه ماژول هاي منابع انسانی بررسي مي‌گردد، و چهار حوزه ایمنی محصول، مواد مضر، کالای خطرناک و ضایعات نیز در حوزه ماژولهای لجستیک مدیریت می‌شود.

کارکرد Fiori در ماژول مدیریت ایمنی و بهداشت محیط

در ویرایش  SAP S4/HANA  سپ سعی نموده با ارائه محیط واسط کاربری جدید که کاملا تحلیل گرا بوده و با منطق هوشمندی کسب و کار پیاده سازی شده کاربران را هدایت و راهنمایی نماید. در این خصوص فرم های متعددی پیاده سازی نموده است.

◄جزئیات بیشتر