فروش و توزیع

مدیریت سفارشات فروش، مدیریت اطلاعات و اعتبارات مشتری، مدیریت صادرات ، مدیریت پخش و توزیع

مشاهده بروشور
فروش و توزیع
مدیریت فروش در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP-ERP
 
ماژول فروش (SD(Sales and Distribution یکی از ماژول‌‌‌‌های اصلی و پرکاربرد در سیستم یکپارچه سپ SAP-ERP می‌‌‌‌باشد که فرآیندهای مرتبط با فروش سازمان از زمان دریافت سفارش محصول/خدمت از سوی مشتری تا ثبت صورت‌‌‌‌حساب فروش و دریافت وجوه مرتبط با فروش را پوشش می‌دهد. این ماژول شامل فرآیندهای اصلی فروش، ارسال کالا/تحویل خدمات و ایجاد صورت‌‌‌‌حساب است .این ماژول ارتباط یکپارچه‌‌‌‌ای با فعالیت‌‌‌‌های ماژول مالی یا (FI(Financial Accounting، ماژول تحلیل سودآوری (PA(Profitability Analyses و سایر ماژول‌‌‌‌های لجستیک مانند (MM(Material Management و (PP(Production Planning برقرار می‌‌‌‌کند.
مروری بر فرآیند فروش در ماژول SD

دراین کلیپ مروری کوتاه داریم بر گام های اصلی فرآیند فروش در ماژول SD . در صورت نیاز به مشاهده جزییات هر گام ، کلیپ های بعدی را مشاهده نمایید

مشاهده کلیپ مرتبط >>

 

مدیریت سفارشات فروش

در این کلیپ مروری کوتاه دارم بر نحوه مدیریت سفارشات فروش شامل ثبت، ردیابی و گزارش گیری سفارشات فروش در بستر SAP-FIORI

مشاهده کلیپ مرتبط  >>

 • کاربردها

      ▪ نگهداری اطلاعات و دسته‌‌‌‌بندی کردن اطلاعات مشتریان بر اساس پارامترهای مختلف

      ▪ مدیریت فعالیت‌‌‌‌های قبل از ثبت فروش شامل استعلام و اعلام قیمت

      ▪ مدیریت انواع قراردادهای کوتاه مدت، بلند مدت و توافقات دارای زمان بندی (Schedule Agreement)

      ▪ مدیریت فرایند‌های فروش خاص

      ▪ مدیریت خرید و فروش بین دو کمپانی

      ▪ مدیریت فروش سرویس و فروش‌‌‌‌های پروژه محور

      ▪ مدیریت اسناد اعتباری در فروش‌‌‌‌های صادراتی

      ▪ استفاده از سند Outbound Delivery (زبان مشترک فروش و انبار) برای اطلاع انبار از جمع آوری و ارسال کالا

      ▪ ایجاد سند حمل شامل محموله‌‌‌‌های ارسالی و وسیله حمل

      ▪ مدیریت اعتبار مشتریان Credit Management

      ▪ مدیریت فروش کالاهای رایگان به صورت Promotion، تخفیف 100% 

      ▪ مدیریت سفارشات برگشتی

      ▪ فرایند های مربوط به صدور، تعدیل و اصلاح صورت حساب قروش

      ▪ سهمیه بندی فروش

      ▪ امکان استفاده از Customer Hierarchy برای ترسیم سطوح مشتریان با معیارهای متفاوت

      ▪ امکان پیاده‌‌‌‌سازی فروش مویرگی (Direct Store Delivery - DSD) با پشتیبانی از راه حل‌‌‌‌های موبایل

 • مزایا

      ▪ انعطاف‌‌‌‌پذیری در قیمت‌‌‌‌گذاری سفارش‌‌‌‌ها شامل مدل‌‌‌‌های قیمت‌‌‌‌گذاری پیچیده بر مبنای مشتری

      ▪ امکان پیشنهاد کالا در زمان ثبت سفارش و بر اساس سیاست‌‌‌‌های سازمان

      ▪ امکان ایجاد طرح‌‌‌‌های جایگزینی و یا تکمیلی مخصوص به یک کالا در زمان ثبت سفارش برای تمامی مشتریان و یا برای مشتریان خاص

      ▪ اعمال سیاست‌‌‌‌های فروش متفاوت در گروه‌‌‌‌های مختلف مشتری

      ▪ اعمال محدودیت‌‌‌‌های متنوع در فرآیند فروش بر اساس نوع مشتری، گروه مشتری، کالا و ... 

      ▪ امکان اعمال سیاست فروش سهمیه‌‌‌‌ای با استفاده از قابلیت Sales Quota

      ▪ کنترل سقف قراردادهای فروش

      ▪ پشتیبانی از قراردادهای تخفیفی (Rebate)

      ▪ مدیریت بهتر و دقیق‌‌‌‌تر ارسال کالا به مشتریان بر اساس زمان بندی تحویل (Delivery Scheduling).

      ▪ پشتیبانی از فرایند فراخوانی (Recall) از طریق پیگیری کالای حمل شده به مشتری با استفاده از Batch management و Serial Number

      ▪ تعیین نیازمندی فروش و بررسی میزان موجودی در دسترس در زمان ثبت سفارش Availability Check

      ▪ کاهش فروش از دست رفته یا اطمینان مشتری به تحویل به موقع کالا با اجرای ATP Check

      ▪ یکپارچه بودن با ماژول تولید در به روزرسانی MRP و پوشش برنامه‌‌‌‌ریزی فروش

      ▪ امکان پشتیبانی فروش به زبان‌‌‌‌ها و واحدهای پولی مختلف در فرایند صادرات

      ▪ امکان اصلاح حساب مشتریان با ایجاد اسناد Credit Memoو Debit Memoدر فروش.

      ▪ امکان مدیریت پیش‌‌‌‌پرداخت‌‌‌‌های مشتری

      ▪ امکان صدور صورت‌‌‌‌حساب به صورت دوره‌‌‌‌ای (فروش‌‌‌‌های اجاره‌‌‌‌ای) و یا بر اساس Milestone های پروژه

      ▪ پشتیبانی از انواع مالیات‌ها (ارزش افزوده، تکلیفی و ...)، بیمه پیمانکاری، حسن انجام کار و ...

      ▪ پشتیبانی از الزامات قانونی

      ▪ محاسبه قیمت تمام شده بر اساس اجزاء هزینه در زمان ثبت سفارش (شرکت‌‌‌‌های پروژه محور)  و اعمال سیاست Cost-plus

      ▪ امکان ارتباط Business to Business) B2B) با سیستم‌‌‌‌های تأمین مشتریان

      ▪ مدیریت صحیح و دقیق‌تر برگشتی‌‌‌‌های فروش

      ▪ ارتباط سیستمی بین اسناد مختلف فروش از طریق Document Flow 

      ▪ امکان گزارش‌‌‌‌گیری با استفاده از گزارش‌‌‌‌های عملیاتی و سیستم اطلاعاتی فروش (Sales Information System) با امکان ذخیره شدن داده‌‌‌‌ها

      ▪ امکان ساخت گزارش های جدید