مدیریت زنجیره تأمین مالی

زیر سیستم های مدیریت نقدینگی، مدیریت اعتبارات، مدیریت تعهدات، مدیریت تسهیلات، مدیریت ریسک های مالی

مشاهده بروشور
مدیریت زنجیره تأمین مالی

مدیریت زنجیره تأمین مالی در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی 

مدیریت نقدینگی در سیستم یکپارچه SAP به کمک نظارت بر جریان‌‌‌‌های نقدی از وجود منابع کافی جهت پوشش تعهدات پرداخت اطمینان حاصل می‌‌‌‌نماید. به عبارت دیگر فعالیت‌‌‌‌های روزمره یک شرکت شامل تعیین وضعیت نقدی فعلی به وسیله بررسی مانده حساب‌‌‌‌های بانکی (Cash position)، تعیین اقلام باز مطالبات و تعهدات (liquidity forecast)، ورود دستی داده‌‌‌‌های مربوط به وجوه در نظر گرفته شده برای موارد خاص می باشد.
SAP Cash Management به عنوان قسمتی از SAP Financial Supply Chain Management با طیف وسیعی از سایر ماژول‌‌‌‌های SAP مرتبط میباشد. برای مثال گزارش liquidity forecast که یک روند میان مدت/ بلند مدت را نشان می دهد، تلفیقی از دریافت‌‌‌‌ها و پرداخت های مورد انتظار است که اطلاعات خود را از ماژول هایی نظیر FI,SD,MM دریافت می‌‌‌‌کند.
 این sub module شامل دو قسمت اصلی یعنی Cash management و Liquidity forecast می‌‌‌‌باشد. به عبارتی cash management بر روی جریان‌‌‌‌های وجوه نقد بین بانک‌‌‌‌ها در کوتاه مدت تمرکز دارد. این درحالی است که Liquidity planning فعالیت‌‌‌‌های sub ledger ها از قبیل حساب‌‌‌‌های دریافتنی و پرداختنی را که در میان مدت و یا بلند مدت بر روی جریان‌‌‌‌های نقدی تاثیر دارد را در بر می‌‌‌‌گیرد.
 
 
کارکرد Fiori در ماژول مدیریت زنجیره تأمین مالی

در ویرایش  SAP S4/HANA  سپ سعی نموده با ارائه محیط واسط کاربری جدید که کاملا تحلیل گرا بوده و با منطق هوشمندی کسب و کار پیاده سازی شده کاربران را هدایت و راهنمایی نماید. در این خصوص فرم های متعددی پیاده سازی نموده است.

◄جزئیات بیشتر

 

 • مدیریت خزانه داری و مدیریت ریسک (Treasury & Risk Management)
  ▪ ایجاد ابزارهای مبتنی بر بدهی از قبیل وام بانکی، اوراق مشارکت، صکوک و غیره
  ▪ ایجاد ابزارهای مبتنی بر سهام
  ▪ ایجاد ابزارهای مشتقه
  ▪ ایجاد قرارداهای تاخت (Swap)  و قراردادهای آتی و اختیار خرید
  ▪ ایجاد Commodity (بورس کالا)
  ▪ انجام فرآیندهای تسعیر ارز، استهلاک، ثبت تعهدی با استفاده به صورت اتوماتیک
  ▪ محاسبه ی نرخ موثر بهره برای ابزارهای نرخ بهره
  ▪ محاسبه ی ترخ بازکشت سرمایه ی IRR
  ▪ انجام تحلیل ها و محاسبه ی ریسک، شامل ریسک بازار، ریسک سبد سرمایه و ریسک حد اعتباری با استفاده از شاخص های محاسباتی معتبر
  ▪ پوشش ریسک (Hedge management)  برای کاهش ریسک سرمایه گذاری
   
 • مدیریت حد اعتبار مشتری (Credit Management)
  ▪ امکان دسته بندی مشتریان بر اساس شاخص Moody، S&P  و Fitch
  ▪ امکان محاسبه Risk class  با استفاده از فاکتورهای مختلفی از جمله اقلام باز در حساب مشتری، تعداد دفعات هشدار به مشتری برای پرداخت و تاخیر در پرداخت ها و ...
  ▪ محاسبه حد اعتباری مشتری با استفاده از Risk class مربوط به آن 
  ▪ آپدیت شدن حد اعتباری با میزان مصرف مشتری و خرید آن
  ▪ امکان ایجاد ارتباط با سایر زیر مجموعه¬های خرانه از جمله تحلیل¬های ریسک
  ▪ قابلیت اتصال با سایر سیستم های غیر SAP  به کمک PI و یا  Web service
   
 • مدیریت مجموعه ها (Collections Management)
  ▪ مدیریت دریافتنی ها به صورت پویا
  ▪ امکان دسته بندی و اولویت بندی مشتریان از حیث دریافتنی ها و عمل به تعهدات
  ▪ ایجاد Work list های متفاوت با استفاده از تعریف Rule مورد نظر  و قراردادن مشتریان در این Work list  ها بنا بر Rule تعریف شده
   
 • مدیریت تضادها (Dispute Management)
  ▪ امکان اعلام کردن مغایرت میان صورت حساب و پرداخت ها
  ▪ امکان پیگیری مغایرت ها و مشاهده اقدامات صورت گرفته بر روی این مغایرت از طریق سیستم SAP
  ▪ امکان مشاهده وضعیت مغایرت اعلام شده 
  ▪ ارتباط با حساب های دریافتنی از ماژول مالی و سایر زیر مجموعه های زنجیره تأمین مالی
   
 • پرداخت و نمایش صورتحساب به صورت الکترونیکی (Biller Direct)
  ▪ امکان مشاهده ی آنلاین حساب ها توسط مشتریان
  ▪ پرداخت مشتریان به صورت آنلاین
  ▪ ایجاد ارتباط با مدیریت تضادها در صورت بروز مغایرت
   
 • مدیریت بدهی ها (Debt management)
  ▪ امکان مونیتور کردن دریافتنی های Overdue شده
  ▪ امکان مشاهده Map  شدن Master data و اقلام باز با قرارداد حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی