مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت خرید، حین تولید، محصول، توزیع و فروش و مدیریت ممیزی ها و بازرسی ها ، ارزیابی تامین کنندگان

مشاهده بروشور
مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت بایستی بتواند پاسخ گوی نیازمندی ها و الزامات زیر در حوزه مدیریت کیفیت باشد:

 • نیازمندی های و الزامات بالادستی ( مانند نیازمندی های بازار، الزامات قانونی و استاندارد مرتبط با صنعت )
 • نیازمندی های مربوط به فرایندهای  داخلی سازمان 
 • الزامات و نیازمندی های مشتریان

 

ماژول مدیریت کیفیت SAP QM - Quality Management یکی از ماژول‌‌‌‌های مهم و پر کاربرد در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP می‌‌‌‌باشد که  فرآیندهای حوزه زنجیره تأمین و لجستیک شامل فرآیندهای تأمین، لجستیک ورودی ، تولید، لجستیک محصول و فروش و توزیع را به صورت یکپارچه پشتیبانی می کند  و به خوبی الزامات و  استانداردهای بین المللی خاص هر صنعت را پوشش می دهد . 

فعالیت ها و امکانات ماژول مدیریت کیفیت به دسته های اصلی زیر تقسیمی می شوند:

1- Quality Planning (برنامه ریزی کیفیت ) :مدیریت اطلاعات پایه کیفیت ، برنامه ریزی اقدامات کیفی و تجزیه و تحلیل عوامل شکست -FMEA  و ارزیابی و مدیریت ریسک ها

2- Quality Inspection (بازرسی های کیفی) :  نمونه برداری های کیفی، ثبت نتابج بازرسی و بازرسی در مبداء ( source incpection ) و قبل از دریافت محموله

3- Quality Certificates ( گواهی های کیفی ) : دریافت یا صدور گواهی های کیفی مواد و محصولات و مدیریت گارانتی و وارنتی برای محصولات

4- Quality Notification (مدیریت عدم انطباق ها ) :  ثبت عدم انطباق ها، تعریف اقدامات اصلاحی ، پیگیری و سنجش اثر بخش اقدامات اصلاحی در حوزه های فرآیندهای مختلف 

5- Quality Control ( کنترل کیفیت) :  ارزیابی ها مانند ارزیابی تأمین کنندگان،  گزارش ها و شاخص های کیفی ، کنترل کیفیت آماری و مدیریت هزینه های مرتبط با  فرایندهای کیفی )

6- Audit Management (مدیریت ممیزی ) :  برنامه ریزی ، اجراء و  ثبت نتایج ممیزی  و پایش و ردیابی نتابج   

7- Test Equipment Management ( کالیبراسیون ) : مدیریت ابزار و تجهیزات آزمون های کیفی 

8- Stability Study( مطالعات مربوط به ماندگاری مواد و محصولات ) : مدیریت اطلاعات پایه ، برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای مرتبط با ماندگاری کالاهای  دارای دوره انقضاء در حوزه های انبار، تولید و لجستیک 

 

کارکرد Fiori در ماژول مدیریت کیفیت

در ویرایش  SAP S4/HANA،   سپ سعی نموده با ارائه محیط واسط کاربری جدید که کاملا تحلیل گرا بوده و با منطق هوشمندی کسب و کار پیاده سازی شده کاربران را هدایت و راهنمایی نماید. در این کلیپ به طور اجمالی با ماژول کیفیت در SAP S4/HANA آشنا می شوید.

مشاهده کلیپ >>

 

جایگاه مدیریت کیفیت در مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک. 

بسته به مدل فرآیندی  سازمان و بالاخص روش تولید آن سازمان ، فرایندهای کنترل کیفیت در حوزه زنجیره تآمین می تواند نقش های مختلفی ایفا کند.

 • مدیریت کیفیت در فرایند تأمین(Procurement inspection)

  مدیریت کیفیت در فرایند تأمین شامل مدیریت شرایط لازم جهت تأمین یک Material خاص برای یک تأمین‌‌‌‌کننده مشخص، انجام بازرسی در محل تأمین‌‌‌‌کننده، انجام بازرسی بعد از دریافت محموله در انبار و کنترل مدارک کیفی که لازم است تأمین‌‌‌‌کننده همراه محموله ارسال نماید، می‌‌‌‌شود.

    
  کاربردها:
  ▪ تعیین تاریخ اعتبار خرید از تأمین‌‌‌‌کننده مورد نظر برای یک Material خاص، که بعد از پایان اعتبار اجازه خرید از این تأمین‌‌‌‌کننده داده نمی‌‌‌‌شود.
  ▪ تعیین سقف خرید از تأمین‌‌‌‌کننده در دوره زمانی مشخص شده، که پس از رسیدن به مقدار مجاز اجازه خرید از تأمین‌‌‌‌کننده داده نمی‌‌‌‌شود.
  ▪ تعیین الزام به داشتن سیستم‌‌‌‌های مدیریت کیفیت برای تأمین‌‌‌‌کننده
  ▪ تعیین الزام به انجام فرآیندهای تأیید نمونه اولیه قبل از شروع خرید انبوه
  ▪ تعیین نیاز به انجام بازرسی در محل تأمین کننده
  ▪ امکان تخصیص امتیاز به تأمین‌‌‌‌کنندگان بر اساس نتیجه بازرسی محموله
  ▪ کنترل مدارک کیفی یا در مرحله رسید محموله در انبار و یا در مرحله تعیین تکلیف محموله صورت می‌‌‌‌پذیرد.
   
  مزایا:
  ▪ تا زمانی که محموله در مرحله بازرسی در محل تأمین‌‌‌‌کننده تعیین تکلیف نشده و مورد پذیرش قرار نگرفته است، اجازه رسید محموله در انبار داده نمی‌‌‌‌شود.
  ▪ Blockنمودن پرداخت به تأمین‌‌‌‌کننده در مرحله رسید در انبار، تا زمانی که محموله تعیین تکلیف نشده است.
  ▪ عدم امکان استفاده از اقلام، تا زمانی که محموله ورودی پس از ورود به انبار، تعیین تکلیف نگردیده است.
  ▪ تا زمانی که مدارک کیفی از سوی تأمین‌‌‌‌کننده دریافت نگردد، امکان رسید Material در انبار و یا تعیین تکلیف محموله وجود ندارد.
  ▪ امکان ثبت نتایج بازرسی و گزارش‌‌‌‌گیری از آن‌‌‌‌ها
   

   

 • مدیریت کیفیت در انبار (Warehouse inspection)
  مدیریت کیفیت در انبار شامل بازرسی دوره‌‌‌‌ای، بازرسی اقلام دارای تاریخ انقضاء و بازرسی اقلامی که در انبار باقی مانده‌‌‌‌اند و در مورد کیفیت آن‌‌‌‌ها ابهام وجود دارد (بازرسی اقلام مشکوک)، می‌‌‌‌شود.
   
  کاربردها:
  ▪ بازرسی دوره‌‌‌‌ای زمانی کاربرد دارد که مدت زمان نگه‌‌‌‌داری یک Material در انبار طولانی بوده و نیاز است در دوره‌‌‌‌های زمانی مشخص کیفیت آن مورد بررسی قرار گیرد.
  ▪ در بازرسی اقلام تاریخ انقضاء Material هایی را که تاریخ انقضاء آنها سر رسیده باشد، بازرسی می شوند و در مورد استفاده مجدد و یا عدم امکان استفاده از آن‌‌‌‌ها می‌‌‌‌توان تصمیم گرفت.
  ▪ با بازرسی اقلام مشکوک می‌‌‌‌توان در مورد Material هایی که پس از مدتی در انبار بوده و کیفیت آن ها با ابهام و یا مشکلی مواجه ‌‌‌‌شده‌‌‌‌ است، تصمیم‌‌‌‌گیری نمود.
   
  مزایا:
  ▪ با انجام بازرسی در انبار می‌‌‌‌توان اقلامی که در انبار باقی مانده‌‌‌‌اند را مورد بازرسی قرار داد و از صحت کیفی آنها اطمینان حاصل نمود.
   
 • مدیریت کیفیت در فرایند تولید (Production inspection)
  مدیریت کیفیت در تولید شامل بازرسی در حین فرایند تولید، بازرسی پس از انجام فرایند تولید و تهیه مدارک کیفی که نتایج بازرسی بر روی محصولات را در اختیار مشتری قرار می‌‌‌‌دهد، می‌‌‌‌شود.
   
  کاربردها:
  ▪ برای اطمینان از کیفیت محصولات تولید شده، لازم است نقاط مشخصی در حین فرآیند تولید معین گردد تا در این نقاط، بازرسی‌‌‌‌های کیفی لازم بر روی Material ها صورت‌‌‌‌گیرد.
  ▪ پس از اتمام فرآیند تولید، امکان بازرسی کیفی بر روی محصول تولیدی نیز فراهم می‌‌‌‌باشد.
   
  مزایا:
  ▪ ثبت نتایج بازرسی و امکان گزارش‌‌‌‌گیری از آن‌‌‌‌ها
  ▪ ایجاد مدارک کیفی از نتایج بازرسی‌‌‌‌های انجام شده و قرار دادن در اختیار مشتری
   
 • مدیریت کیفیت در فرایند توزیع و فروش (sales & distribution inspection)
  مدیریت کیفیت در فرایند توزیع و فروش شامل بازرسی کیفی قبل از ارسال به مشتری و بازرسی کیفی پس از برگشت محصول از سوی مشتری، می‌‌‌‌شود.
   
  کاربردها:
  ▪ بازرسی قبل از ارسال به مشتری این امکان را فراهم می‌‌‌‌کند که ارسال محصول برای مشتری نهایی منوط به تأیید واحد کیفیت باشد.
  ▪ پس از برگشت محصول از سوی مشتری، لازم است که جنبه‌‌‌‌های کیفی محصول بررسی گردد، بدین منظور از امکان بازرسی پس از برگشت محصول استفاده می‌‌‌‌شود.
   
  مزایا:
  ▪ می‌‌‌‌توان تعیین نمود که قبل از اینکه محصولات برگشتی وارد انبار گردند و یا بعد از ورود به انبار، نیاز به بازرسی دارند.
   
 • مدیریت کیفیت در فرآیندهای خدمات پس از فروش ( customer Services )

  مدیریت کیفیت در حوزه خدمات پس از فروش مرتبط با ثبت شکایات مشتری ، بازرسی های مربوط به کالای برگشت از فروش می باشد:

  با استفاده از ماژول کیفیت ، سازمان می تواند علت های برگشت از فروش را عارضه یابی نموده  و اقدامات بهبود متناسب با اشکالات شناسایی شده تعریف نماید .