شرکت‌ SANOFI

شرکت‌ SANOFI
شرکت‌ SANOFI

شرکت‌ SANOFI

  • تاریخ شروع: اردیبهشت 1396
  • تاریخ پایان: دی 1396

شرکت سانوفی یک شرکت بین المللی بوده و مرکز آن در فرانسه می باشد. مسئولیت پیاده سازی در سانوفی تهران به روش Roll Out و توسط مشاوران SAP سانوفی بوده است ماموریت شرکت سامه آرا در این پروژه ارسال مشاور در زمینه مالی SAP FI  Consultant  و همچنین در بخش تکنیکال  ABAP Consultant , SAP Crystal Report Consultant بوده است.

آدرس وب سایت: www.sanofi.com