شرکت‌ آپادانا‌ سرام

شرکت‌ آپادانا‌ سرام
شرکت‌ آپادانا‌ سرام

شرکت‌ آپادانا‌ سرام

  • تاریخ شروع: ----1390
  • تاریخ پایان: 1394
 
شرکت آپادانا سرام به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدی کاشی و سرامیک، SAP ERP را به کمک یک شرکت آلمانی پیاده‌سازی نمود. در دوران پیاده‌سازی و بعد از اجرا، وظیفه تیم سامه‌آرا، مشاوره به مدیران پروژه آپادانا، پشتیبانی و آموزش بوده است.
اسکوپ پیاده‌سازی پروژه حوزه تولید، تأمین، انبارها، فروش و مالی بوده است.
ورژن SAP  پیاده سازی شده SAP R3 4.7 می‌باشد.
 
آدرس وب سایت: www.apadanaceram.com