شرکت‌ مدرن‌ توباکو (Modern Tobacco)

شرکت‌ مدرن‌ توباکو (Modern Tobacco)
شرکت‌ مدرن‌ توباکو (Modern Tobacco)

شرکت‌ مدرن‌ توباکو (Modern Tobacco)

  • تاریخ شروع: اسفند1397
  • تاریخ پایان: دی 1398

شرکت Modern Tobaco یکی از شرکتهای تولید کننده سیگار در دنیا میباشد که یکی از کارخانه های آن در قشم راه اندازی شده است. شرکت مدرن توباکو برای مدیریت کلیه فرایندهای خود در همه شرکتهایی که دنیا دارد از سیستم SAP استفاده میکند به همین منظور در شرکت تولیدی در قشم نیز سامه آرا سیستم SAP پیاده شده را roll Out کرد و فقط سیستم مالی آن را بر طبق قوانین ایرانی پیاده سازی نمود.

زمان شروع پروژه در سال 1397 و زمان اجرایی شدن SAP ERP در سال 1398 می باشد.

اسکوپ های قرارداد Rollout کلیه فرایند های گروه مدرن توباکو  در شرکت مدرن توباکو ایران میباشد.شامل حوزه های مدیریت مالی (حسابداری مالی،حسابداری مدیریت)، مدیریت زنجیره تامین (خرید ، انبار ، توزیع ، فروش) می باشد. ورژن مورد استفاده در این پروژه ECC6 است.

 

آدرس وب سایت: http://www.zigsam.at/P_IranianTobaccoCompany.htm