شرکت‌ مهندسی‌ و‌ ساخت‌ تجهیزات‌ سپاهان‌ مپنا

شرکت‌ مهندسی‌ و‌ ساخت‌ تجهیزات‌ سپاهان‌ مپنا
شرکت‌ مهندسی‌ و‌ ساخت‌ تجهیزات‌ سپاهان‌ مپنا

شرکت‌ مهندسی‌ و‌ ساخت‌ تجهیزات‌ سپاهان‌ مپنا

  • تاریخ شروع: مهر 1399
  • تاریخ پایان: دی 1399

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا از جمله شرکتهای صنعتی و بزرگ کشور و یکی از کارخانجات مهم گروه مپنا محسوب میشود که در حوزه طراحی و ساخت انواع تجهیزات صنعتی در بخش های مختلف نیروگاهی ، نفت و گاز ، ریلی و صنایع زیر ساخت کشور فعالیت میکند.

 به منظور بررسی و بهبود سیستم پیاده شده سیستم SAP ERP قراردادی را جهت بررسی فرایندهای Customize شده در سیستم فوق و ارائه نقاط بهبود فرایندی منعقد نمود.

اسکوپ پروژه بررسی ماژول های مالی ، قیمت تمام شده ، تامین و خرید ، انبار ، فروش ، خدمات پس از فروش ، تولید ، پروژه ، برنامه ریزی ، مهندسی میباشد.

ورژن پیاده سازی شده  در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان SAP ECC6 میباشد.