کرمان موتور

کرمان موتور
کرمان موتور

کرمان موتور

  • تاریخ شروع: 1402/02/20
  • تاریخ پایان: 1403/11/01

پیاده سازی سیستم SAPS4HANA در شرکت کرمان موتور

مجموعه کرمان خودرو در سال 1369 فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت با توجه به هوشمندی مدیران ارشد خود و برای مدیریت هر چه بهتر فرایندها ، داده ها و برنامه ریزی بهینه منابع سازمانی و اخذ تصمیمات صحیح تصمیم به پیاده سازی و استقرار یکی از بهترین ERP های دنیا گرفته است و در این راستا در 20 اردیبهشت ماه 1402 قرارداد پیاده سازی ورژن SAPS4HANA 2022 با ماژول های منابع انسانی ، مالی ، لجستیک ، تامین ، انبار ، فروش ، تولید ، مدیریت اسناد و مدارک و هوش تجاری را با شرکت سامه آرا منعقد کرده است.