گروه‌ صنعتی‌ بوتان(گروه‌صنعتی‌بوتان،گروه‌صنعتی‌تولا ، شرکت‌تولیدی‌الیکا)

گروه‌ صنعتی‌ بوتان(گروه‌صنعتی‌بوتان،گروه‌صنعتی‌تولا ، شرکت‌تولیدی‌الیکا)
گروه‌ صنعتی‌ بوتان(گروه‌صنعتی‌بوتان،گروه‌صنعتی‌تولا ، شرکت‌تولیدی‌الیکا)

گروه‌ صنعتی‌ بوتان(گروه‌صنعتی‌بوتان،گروه‌صنعتی‌تولا ، شرکت‌تولیدی‌الیکا)

  • تاریخ شروع: دیماه 1392
  • تاریخ پایان: فروردین 1394

پیاده سازی و استقرار  سیستم SAP ERP در گروه صنعتی بوتان: 

گروه صنعتی بوتان به عنوان سومین شرکت تولید کننده بزرگ آبگرمکن در دنیا در آذر 1392 در راستای تجهیز خود به برترین سیستم مدیریت منابع سازمانی دنیا SAP ERP با شرکت سامه آرا قرارداد مشاوره و پیاده سازی این سیستم را منعقد کرد. پروژه گروه صنعتی بوتان با موفقیت کامل در مرداد 1394 اجرایی گردید. گروه صنعتی بوتان قبل از پیاده سازی از سیستم کلیپر برای مدیریت فرایندها و اطلاعات خود استفاده میکردند که به دلیل عدم امکان توسعه و همگام نبودن سیستم فوق با پیشرفت‌های روز دنیا و همچنین عدم پوشش نیازهای جدید، مدیران فهیم  آن تصمیم به پیاده سازی این سیستم پیشرفته گرفتند. پیاده سازی این سیستم در نوع خود بی نظیر بود زیرا که کمتر از یک درصد از فرایندهای استاندارد SAP تغییر کرد و مدیران بوتان تلاش کردند که از BEST Practice های SAP بیشترین استفاده را نمایند.

اسکوپ های قرارداد کلیه فرایند های گروه صنعتی بوتان شامل مالی(حسابداری مالی، حسابداری قیمت تمام شده، مدیریت منابع مالی)، لجستیک(فروش، تامین، انبار، تولید، کیفیت، نگهداری و تعمیرات، مدیریت مدارک مهندسی)، منابع انسانی(مدیریت سوابق پرسنلی، مدیریت چارت سازمانی، حقوق و دستمزد، حضور و غیاب) می باشد. ورژن اولیه مورد استفاده در این پروژه ECC6 و در شرکتهای جدید گروه صنعتی بوتان ورژن S4HANA پیاده سازی شده است. 

 
صنعت: 
تولید تاسیسات ساختمان (آبگرمکن، پکیج، رادیاتور) – Manufacturing 
 
مدیر عامل:
مهندس َشیوا خلیلی
 
تیم مدیریت پروژه کارفرما:
آقایان بنایی ، ابراهیمی و گیاهی
 
مشاور پیاده سازی SAP:
شرکت سامه آرا پردازشگر 
 
ورژن SAP ERP:
ECC6, EHP8
 
اسکوپ پیاده سازی: 
مالی: حسابداری مالی، حسابداری قیمت تمام شده، مدیریت منابع مالی
لجستیک: فروش، تامین، انبار، تولید، کیفیت، نگهداری و تعمیرات، مدیریت مدارک مهندسی
منابع انسانی: مدیریت سوابق پرسنلی، مدیریت چارت سازمانی، حقوق و دستمزد، حضور و غیاب 
 
بستر فنی:
Oracle, Linux
 
سیستم های موجود قبل از اجرای سپ:
سیستم  کلیپر 
 
اهداف پروژه:
 ایجاد یکپارچگی فرایندهای سازمان
 محاسبه قیمت تمام شده  محصولات نهایی
 افزایش بازدهی سازمان 
 استانداردسازی فرایندها بر اساس استانداردهای جهانی
 مهندسی مجدد فرایندهای سازمان و کاهش زمان انجام آنها
 حذف سیستمهای پراکنده
 حذف عملیات غیر موثر دستی
 به اشتراک گذاری ساده اطلاعات کسب و کار و یکپارچه و به هنگام بودن اطلاعات
 کنترل بودجه بهتر و موثرتر
 تمرکز به بهبود فرایندها به جای صرف انرژی برای برنامه نویسی In house 
بهبود فرایند های داخل سازمان اعم از:
 برنامه ریزی تامین قطعات
 فرایندهای منابع انسانی 
 فرایندهای فروش 
 برنامه ریزی تولید قطعات
 برنامه ریزی و فعالیت های مالی

 مدیریت انبار در راه و هزینه های دموراژ


 

نتایج حاصل از پیاده سازی SAP:

1. یکپارچه سازی فرآیندها :

 یکپارچگی فرایندهای برنامه ریزی، تامین، انبار و مالی
 یکپارچگی فرایندهای فروش و برنامه ریزی و تولید
 یکپارچگی محاسبات قیمت تمام شده محصول نهایی با سیستم‌های تولید، تامین و فروش
 یکپارچگی اطلاعات منابع انسانی و مالی
 یکپارچگی اطلاعات بین برنامه ریزی های نگهداری و تعمیرات و لجستیک و مالی

 یکپارچگی فرایندهای کیفی با سایر فرایندهای لجستیک


2. سیستماتیک کردن کنترل های داخلی در تامین:

 کنترل تعداد درخواست های ثبت شده با سفارشات تامین
 کنترل ارزش پیش پرداخت های ثبت شده برای سفارشات تامین
 کنترل تعدادی و زمانی قراردادهای ثبت شده در سیستم 
 کنترل تلورانس قیمت ها بر اساس سابقه ی خرید کالا
 کنترل تلورانس بین سفارشات تامین ثبت شده و فاکتور تامین کننده
 جلوگیری از ثبت فاکتور تکراری در اثر خطاهای کاربری
 بلاک کردن تامین کننده ها در صورت نیاز 

3. تعریف فرایند تایید اسناد تامین بر اساس نیازهای سازمان

4. تعریف آیین نامه قراردادها در سیستم و کنترل فرایندهای تایید بر اساس ارزش قرارداد

5. برنامه ریزی دقیق نیازمندی های ساخت و تامین بر اساس ساختار درختی محصول (MRP)

6. مدیریت موجودی کالا نزد پیمانکار و هزینه های پیمانکاری

7. ثبت به هنگام  اسناد مالی حاصل از تراکنش های انبار

8. ثبت به هنگام اسناد مالی جابجایی کالا بین دو شرکت

9. ثبت اتوماتیک فاکتورهای خرید و فروش بین دو شرکت

10. برنامه ریزی جابجایی های بین دو شرکت بر اساس نیاز تولید و فروش

11. سیستماتیک کردن کنترل های داخلی در انبار:

 کنترل تعداد رسید از تامین کننده با تعداد اعلام شده توسط تیم تامین

 کنترل تعداد جابجا شده در انبار با مقدار درخواست شده
 کنترل تعداد حواله شده به مشتری با تعداد اعلام شده توسط تیم فروش

 جلوگیری از حواله کالا بدون رفرنس


12. سیستماتیک کردن کنترل های داخلی در فروش:

 مدیریت اعتبار مشتریان
 مدیریت سلسله مراتب مشتریان
 کنترل قیمت کالاها در هنگام ثبت سفارشات فروش
 اعمال سیاست های فروش متفاوت بر اساس گروه های مشتری
 کنترل سقف قراردادهای فروش
 کنترل نیازمندی فروش و بررسی میزان موجودی در دسترس در زمان ثبت سفارش Availability Check
 مدیریت فروش امانی و فرایند های برگشت از فروش به تفکیک شماره سریال 

 مدیریت پیش‌پرداخت‌های مشتری


13. سیستماتیک کردن کنترل های داخلی در کیفیت:

 جلوگیری از مصرف کالای ورودی پیش از تایید کیفی
 کنترل خرید/عدم خرید کالا از تامین کننده خاص
 کنترل ثبت Certificate های کیفی در حین فرایند تامین
 جلوگیری از پرداخت فاکتور تامین کننده پیش از تایید کیفی
 جلوگیری از فروش کالای ساخته شده پیش از تایید کیفی
 الزام به انجام فرآیندهای تأیید نمونه اولیه قبل از شروع خرید انبوه
 تخصیص امتیاز به تامین کننده بر اساس نتایج بازرسی کیفیت
 ایجاد Inspection lot های بازرسی دوره ای کالا در انبار به صورت اتوماتیک
 ارزیابی تامین کنندگان واحدهای مختلف با استفاده از Audit management 
 ارزیابی آنلاین تامین کنندگان بر اساس سابقه قیمتی، تعدادی، کیفی و زمانی خرید
 کاهش حجم فروش از دست رفته و کاهش هزینه‌های نگهداری
 برنامه‎ریزی مواد مصرفی بر اساس نقطه سفارش و همچنین داده‌های مصرف دوره های گذشته
 تقسیم بندی و کنترل تولید بین روش های مختلف تولید یک محصول به صورت اتوماتیک
 ثبت تولید محصول و مصرف کالای زیرمجموعه و محصولات جانبی تولید به صورت همزمان

آدرس وب سایت: www.butaneindustrial.com

 

گالری تصاویر