گروه‌ پتروپارس (پتروپارس‌ لیمیتد ، پتروپارس‌ ایران ، PRE)

گروه‌ پتروپارس (پتروپارس‌ لیمیتد ، پتروپارس‌ ایران ، PRE)
گروه‌ پتروپارس (پتروپارس‌ لیمیتد ، پتروپارس‌ ایران ، PRE)

گروه‌ پتروپارس (پتروپارس‌ لیمیتد ، پتروپارس‌ ایران ، PRE)

  • تاریخ شروع: مهر1391
  • تاریخ پایان: اسفند 1393

اجرایی شدن  SAP ERP در شرکت پتروپارس لیمیتد:

پتروپارس، شركتی‌ پروژه محور بوده و با غلبه موفقیت‌آمیز بر چالش‌های موجود و تبدیل آن‌ها به فرصت، توانسته است كه به یك شركت پیشرو در عرصه توسعه میادین نفت و گاز ایران تبدیل شود. این شرکت مجری بزرگترین پروژه تاریخ ایران یعنی فاز 12 عسلویه بوده است. مدیریت فهیم این شرکت با درک موقعیت و جایگاه خود در صنعت نفت و گاز کشور در جهت بهبود فرایندهای کاری، ایجاد شفافیت و افزایش راندمان پرسنل خود تصمیم به پیاده‌سازی و استقرار سیستم SAP ERP کردند. این سیستم با همکاری شرکت سامه آرا در تاریخ 1 ژانویه 2014 عملیاتی شد.پتروپارس به عنوان اولین شرکت در صنعت نفت و گاز ایران است که SAP  در آن پیاده سازی شده است.اسکوپ پیاده سازی این پروژه شامل  حوزه های مالی(حسابداری مالی، حسابداری قیمت تمام شده، مدیریت منابع مالی، مدیریت بودجه)،لجستیک(فروش، تامین، انبار، پروژه، کیفیت،  ایمنی و بهداشت، مدیریت اسناد و مدارک)،منابع انسانی(مدیریت سوابق پرسنلی، مدیریت چارت سازمانی، حقوق و دستمزد، حضور و غیاب هوش تجاری)وارتباط ماژول پروژه SAP با Primavera از طریق SAP PI می باشد.ورژن موزد استفاده در این پروژه my SAP – ECC6 است.

 

اجرایی شدن SAP ERP در شرکت PRE:

شرکت PRE یکی از زیر مجموعه های هولدینگ پتروپارس لیمیتد در ایران می‌باشد و  در راستای پیاده سازی جامع SAP ERP در کل گروه، این سیستم در حال پیاده سازی در این شرکت توسط تیم سامه آرا می‌باشد. ماموریت شرکت PRE تهیه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های گروه است و پیاده سازی ماژول منابع انسانی در این شرکت از پیچیدگی خاصی برخوردار است. اسکوپ پروژه در این شرکت ماژول‌های منابع انسانی و مالی می‌باشد.ورژن موزد استفاده در این پروژه my SAP – ECC6 است.
 
اجرایی شدن SAP ERP در شرکت پتروپارس ایران:
شرکت پتروپارس ایران یکی از شرکت‌های زیر مجموعه پتروپارس لیمیتد بوده و مسئولیت انجام کامل فاز 19 عسلویه با این شرکت می‌باشد.
اسکوپ پیاده‌سازی SAP ERP در این شرکت شامل مدیریت اسناد و مدارک، مدیریت پروژه، مدیریت زنجیره تامین و انبارها، مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت صنعتی، مدیریت حسابداری مالی و مدیریت مالی و حسابداری پروژه ها، مدیریت بودجه، مدیریت منابع مالی و مدیریت منابع انسانی می باشد.ورژن موزد استفاده در این پروژه my SAP – ECC6 است.
 

◄مشاهده کاتالوگ کارکرد سپ در پتروپارس  

◄یکپارچه شدن سیستم مدیریت پروژه در بستر ERP-SAP در شرکت پتروپارس  


 
داستان موفقیت پیاده سازی SAP ERP در شرکت پتروپارس لیمیتد
 
صنعت: 
پروژه محور – Engineering , Construction & Operation (اجرای پروژه های GC, EPC و Cost Plus)
 
مدیر عامل:
آقای مهندس شمس
 
مدیر پروژه کارفرما:
آقای مهندس مشفق
 
مشاور پیاده سازی SAP:
شرکت سامه آرا پردازشگر
 
ورژن SAP ERP:
ECC6, EHP6
 

 

 

 

بیانیه راه اندازی سیستم SAP-ERP


سیستم SAP-ERP شرکت های پتروپارس و پوسکو به صورت همزمان در اسفند ماه 1393 مستقر شد. این پروژه در سایه حمایت مدیران ارشد این شرکت ها  یکی از پروژه های موفق استقرار سیستم های ERP در ایران محسوب می شود. 

 مشاهده بیانیه استقرار 

 

 

اسکوپ پیاده سازی: 
مالی: حسابداری مالی، حسابداری قیمت تمام شده، مدیریت منابع مالی، مدیریت بودجه
لجستیک: فروش، تامین، انبار، پروژه، کیفیت،  ایمنی و بهداشت، مدیریت اسناد و مدارک
منابع انسانی: مدیریت سوابق پرسنلی، مدیریت چارت سازمانی، حقوق و دستمزد، حضور و غیاب ، آموزش ، پرتال منابع انسانی
هوش تجاری
ارتباط ماژول پروژه SAP با Primavera از طریق SAP PI
 
بستر فنی:
Oracle, Windows Server, Storage EMC
 
سیستم های موجود قبل از اجرای سپ:

سیستم رایورز، همکاران سیستم، پریماورا و سیستم چارگون 

 


 
اهداف پروژه:
 مدیریت منابع مالی شرکت 
 استخراج و مدیریت جریان نقدی سازمان
 تفکیک و محاسبه هزینه های پروژه ها و هزینه های جاری
  محاسبه قیمت تمام شده پروژه
  محاسبه سود و زیان پروژه 
  ایجاد یکپارچگی فرآیندهای سازمان شامل:
 بهبود فرآیندهای مدیریت قراردادها
  بهبود فرآیندهای زنجیره تامین
 بهبود فرآیندهای کنترل پروژه
 ایجاد فرآیند برنامه‌ریزی هزینه
 بهبود فرآیند بودجه بندی و کنترل بودجه پروژه
  بهبود فرآیندهای فروش 
  بهبود فرآیند مدیریت مدارک مهندسی 

نتایج پروژه:

  ایجاد یکپارچگی بین واحدهای مالی، خرید، برنامه ریزی وکنترل پروژه، فروش. 

  ایجاد یکپارچگی بین واحدهای مالی و منابع انسانی (حقوق و دستمزد).


 مدیریت قراردادها در سیستم و انجام فعالیت هایی نظیر:
 ثبت قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران و اطلاعات مربوط به تاریخ شروع و پایان قراردادها، سقف قرارداد، پروژه مربوطه و غیره.
  مدیریت تغییرات قراردادها. 
  ثبت ضمانت نامه‌های مربوط به هر یک از قراردادها.
  کنترل وجود ضمانت نامه ها در هنگام ثبت پیش پرداخت به پیمانکاران.
  کنترل سقف قرارداد در هنگام ثبت سفارشات خرید و عدم امکان ایجاد سفارش بیش از سقف تعیین شده.
 

 
بهبود فرآیند تایید و پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و انجام فعالیت های زیر: 
 ایجاد ارتباط بین صورت وضعیت پیمانکاران با درصد پیشرفت کار تاییده شده توسط تیم پروژه. بر این اساس پس از تایید و مشخص نمود کار تایید شده در پروژه امکان درج صورت وضعیت پیمانکاران به میزان تایید شده فراهم خواهد شد. 
 ایجاد فرآیند تایید صورت وضعیت پیمانکاران در سیستم از طریق Workflow  که منجر به کاهش زمان تایید صورت وضعیت ها شده است. 
 ایجاد فرآیند تایید پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران از طریق Workflow که منجر به کاهش زمان پرداخت صورت وضعیت ها شده است. 
  ارائه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی مربوط به صورت وضعیت پیمانکاران از طریق ابزار SAP Business Object.

 
بهبود فرآیند پیش پرداخت/علی الحساب: 
▪ ایجاد پروسه تایید درخواست های پیش پرداخت و علی الحساب از طریق Workflow. 

▪ امکان Clear کردن پیش پرداخت/ علی الحساب های پرداختی به پیمانکاران در هنگام ثبت صورت وضعیت به صورت اتوماتیک. با توجه به اینکه پیش پرداخت/علی الحساب عطف به سفارش خرید و یا قرارداد ثبت شده و در هنگام ثبت صورت وضعیت پیمانکاران امکان clear کردن کل و یا بخشی از صورت وضعیت با پیش پرداخت/علی الحساب به صورت اتوماتیک فراهم شده است.


 
بهبود فرآیند کنترل پروژه و انجام فعالیت هایی نظیر:
▪ ایجاد ساختار WBS پروژه‌ها و تعیین  Work Packageهای مورد نیاز در سیستم. 
▪ ایجاد ارتباط بین ماژول کنترل پروژه (SAP PS) با نرم‌افزار P6 و تبادل اطلاعاتی نظیر زمان،هزینه، بودجه وغیره بین دو سیستم.
▪ ثبت سرویس‌های مورد نیاز در پروژه عطف به قرارداد و انجام Cost Planning بر اساس آن.
▪ ایجاد درخواست‌های خرید در پروژه جهت شروع فرآیند مناقصه و یا ثبت سفارش، بر اساس سرویس های مورد نیاز پروژه.
▪ ثبت هزینه های واقعی بر روی هر یک از اجزای پروژه و ارائه گزارشات هزینه پروژه به صورت online.
▪ تعیین بودجه برروی هر یک از WBSهای پروژه و کنترل هزینه‌های واقعی ثبت شده با سقف بودجه تعیین شده. 
▪ ارائه گزارشاتCommitment  و Cash جهت ارائه وضعیت تعهدات پروژه، دریافت‌ها و پرداخت‌های صورت گرفته برای پروژه. 
▪ محاسبه ی قیمت تمام شده بر روی هر یک از سطوح پروژه بر اساس ریز عوامل هزینه صورت گرفته و ارائه گزارشات مربوطه به صورت Online. 
▪ ثبت درآمدها عطف به WBS های پروژه و ایجاد امکان تحلیل سودآوری بر روی پروژه. 

▪ مدیریت قراردادهای فروش و ثبت اطلاعاتی نظیر سقف قرارداد، تاریخ اعتبار قرارداد، آیتم های قرارداد، پروژه مربوطه و غیره.


 
بهبود مدیریت مدارک مهندسی و ایجاد فعالیت هایی نظیر: 
  مدیریت فرآیند تایید مدارک مهندسی در سیستم از طریق ایجاد Workflow. 
  ارائه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی مربوط به مدارک مهندسی از طریق ابزار SAP Business Object. 
  تخصیص مدارک مهندسی به سطوح مربوطه در پروژه.
  تعیین درصد پیشرفت فاز Engineering پروژه بر اساس وضعیت تایید مدارک مهندسی به صورت اتوماتیک. 
  کاهش خطا در پروسه Billing قراردادهای Cost Plus ، با توجه به یکپارچگی پروژه با ماژول فروش و لحاظ شدن خودکار تمام هزینه های پروژه در پروسه Billing
  یکپارچگی WBSپروژه با سایر دپارتمان ها و فعالیت های سازمان هم چون ثبت قراردادها، سفارشات خرید، سفارش فروش و ... که موجب کاهش خطای کاربری در ثبت اسناد و نیز سهولت در گزارش گیری شده است.
  مدیریت موجودی کالای هر پروژه به صورت جداگانه و جلوگیری از مصرف کالای یک پروژه در سایر پروژه ها.
سهولت در گزارش گیری به سبب  ارائه گزارشات استاندارد و همچنین گزارشات طراحی شده نظیر گزارش قراردادها و گزارشات ماهیانه در پروژه Buy Back

 

گالری تصاویر