صنایع‌ تولیدی‌ کروز(کروز ، مادآریاویستا)

صنایع‌ تولیدی‌ کروز(کروز ، مادآریاویستا)
صنایع‌ تولیدی‌ کروز(کروز ، مادآریاویستا)

صنایع‌ تولیدی‌ کروز(کروز ، مادآریاویستا)

  • تاریخ شروع: مهر 1390
  • تاریخ پایان: اسفند 1392

 

اجرایی شدن SAP ERP در صنایع تولیدی کروز

 

شرکت کروز به عنوان بزرگترین تولید کننده قطعات خودرو در ایران، در شهریور 1390 در راستای تجهیز خود به برترین سیستم مدیریت منابع سازمانی دنیا SAP ERP با شرکتهای Bizcon ترکیه و سامه آرا قرارداد مشاوره و پیاده سازی این سیستم را منعقد کرد. پروژه بزرگ کروز با موفقیت کامل در ابتدای سال 1393 اجرایی گردید. این شرکت پیش از پیاده سازی از نرم افزارهای Local خود برای مدیریت فرایندها و اطلاعات خود استفاده مینمود که به دلیل حجم نیازمندیهای جدید اطلاعاتی بواسطه توسعه مداوم کسب و کار، پیچیدگیهای موجود در فرآیندها ، عدم یکپارچگی این نرم افزارها و همگام نبودن این سیستمها با پیشرفت‌های روز دنیا ، مدیران توانای این شرکت تصمیم به پیاده سازی سیستم پیشرفته SAP ERP گرفتند. پیاده سازی این سیستم با توجه به تنوع بسیار زیاد محصولات و فرآیندها، کاری بسیار بزرگ و تحسین برانگیز بود و مدیران کروز تلاش کردند که از Best Practice های SAP یشترین استفاده را نمایند. این پروژه اکنون در فاز بهبود مستمر قرار دارد. پس از اجرای شدن تنها یکسال سیستمهای مالی این شرکت بصورت موازی با SAP در مدار بود که بعد از آن، این سیستم نیز از مدار خارج شد. ورژن مورد استفاده در این پروژه my SAP – ECC6 است.


موفقیت پیاده سازی SAP ERP در شرکت کروز:

 
صنعت:
تولید قطعات خودرو (بزرگترین کارخانه تولید قطعات خودرو در ایران)
 
مدیر عامل:
آقای مهندس نادر عبدالحسینی سخا
 
تیم مدیریت پروژه کارفرما:
آقای مهندس ارض پیما
 
مشاور پیاده سازی  SAP:
شرکت سامه آرا پردازشگر ، شرکت Bizcon
ورژن SAP ERP:
ECC6 , EHP5
 
اسکوپ پیاده سازی:
پیاده سازی فرایندهای استاندارد و Best Practice سیستم SAP در صنعت قطعه ساز (SAP Automatiave ) در حوزه های
مالی : حسابداری مالی ، حسابداری قیمت تمام شده ، مدیریت منابع مالی
لجستیک : فروش ، تامین ، انبار ، تولید ، کیفیت ، نگهداری و تعمیرات ، مدیریت مدارک مهندسی
منابع انسانی : مدیریت سوابق پرسنلی ، مدیریت چارت سازمانی ، حقوق و دستمزد ، حضور و غیاب
 
بستر فنی:
Oracle, Linux
 
سیستم های موجود قبل از اجرای سپ:
سیستم  داخلی کروز
 
اهداف پروژه:
 
 ایجاد یکپارچگی فرایندهای سازمان
▪ محاسبه قیمت تمام شده  محصولات نهایی
▪ افزایش بازدهی سازمان
▪ استانداردسازی فرایندها بر اساس استانداردهای جهانی
▪ حذف سیستمهای پراکنده
▪ حذف عملیات غیر موثر دستی
▪ به اشتراک گذاری ساده اطلاعات کسب و کار و یکپارچه و به هنگام بودن اطلاعات
▪ کنترل بودجه بهتر و موثرتر
▪ مدیریت سطح دسترسی به اطلاعات مورد نیاز
▪ تمرکز به بهبود فرایندها به جای صرف انرژی برای برنامه نویسی In house
▪ بهبود فرایند های داخل سازمان اعم از:
▪ مدیریت اطلاعات پایه (مانند متريال، BOM و ...)
▪ برنامه ریزی تامین قطعات
▪ فرایندهای منابع انسانی
▪ فرایندهای فروشهای قراردادی
▪ برنامه ریزی تولید قطعات
▪ برنامه ریزی و فعالیت های مالی
▪ مدیریت انبار

نتایج حاصل از پیاده سازی SAP:
 
▪ یکپارچگی فرایندهای برنامه ریزی، تامین، انبار و مالی
▪ یکپارچگی فرایندهای برنامه ریزی و تولید
▪ استفاده از سیستم مکاتبات اداری SAP به عنوان سیستم اتوماسیون.
▪ استفاده از سیستم مالی یکپارچه با سایر بخش ها سازمان
▪ ثبت و نگهداری تمامی تراکنش های مالی در سیستم بصورت همزمان و انلاین با سایر بخش های لجستیکی شامل تمامی رسید ها و حواله های انبار و همچنین بخش تولید
▪ ثبت و نگهداری تمامی تراکنش های مالی در سیستم بصورت همزمان و انلاین با سیستم  منابع انسانی و حقوق و دستمزد
▪ ثبت و نگهداری به موقع و کاملا یکپارچه در مورد صورتحسابهای خرید و فروش سازمان همزمان با بخش تامین و فروش
▪ قابلیت استفاده از صورت های مالی و سایر گزارشات مورد نیاز سازمان در هر لحظه از سال مالی
▪ استفاده از سیستم بهای تمام شده در سازمان که همزمان و یکپارچه با اطلاعات بخش برنامه ریزی و تولید قابلیت محاسبه قیمت استاندارد و  واقعی را در هر دوره مالی داراست.
▪ قابلیت محاسبه و قیمت گذاری استاندارد و واقعی
▪ قابلیت تجزیه و تحلیل انحرافات قیمت واقعی از استاندارد محاسبه شده
▪ قابلیت محاسبه هزینه فعالیت‌های مختلف در بخش حسابداری بهای تمام شده
▪ قابلیت نگهداری همزمان قیمت میانگین موزون متحرک در مورد موجودی های انبار
▪ قابلیت استفاده از گزارشات سازمان بصورت همزمان با سه ارز مختلف در سیستم در صورت نیاز به ارائه اطلاعات به سایر سازمان های غیر ایرانی مرتبط
 پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه و اضطراری
▪ یکپارچگی اطلاعات بین برنامه ریزی های نگهداری و تعمیرات با تامین، لجستیک ، انبار و مالی شامل:
▪ استفاده از فرآیند خرید خدمت در نگهداری و تعمیرات
 یکپارچگی نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه با برنامه ریزی تولید
▪ ساخت دستگاه با استفاده از فرآیند نگهداری و تعمیرات تا مرحله دارایی شدن و ارتباط با مالی
▪ تفکیک هزینه های مصرف مواد و نیروی انسانی در فرآیندهای نگهداری تعمیرات
▪ یکپارچگی فرایندهای کیفی با سایر فرایندهای لجستیک شامل:
▪ ارزیابی تأمین کننده
▪ الزام به اجرای فرآیند تولید یک روز خط (تأیید نمونه اولیه) از نظر بازرسیهای کیفی
▪ پیاده سازی انواع بازرسی‌ها مانند مواد ورودی، حین تولید، برگشت از فروش، پس از تولید، اقلام مشکوک و تاثیر آنها در سایر فرآیندها 
▪ کنترل خرید/عدم خرید کالا از تامین کننده خاص
▪ جلوگیری از مصرف کالای ورودی پیش از تایید کیفی
▪ جلوگیری از پرداخت فاکتور تامین کننده پیش از تایید کیفی
▪ سیستماتیک کردن کنترل های داخلی در کیفیت:
▪ ارزیابی آنلاین و امتیازدهی تامین کنندگان بر اساس سابقه قیمتی، تعدادی، کیفی و زمانی خرید
▪ سیستماتیک کردن کنترل های داخلی در تامین:
▪ کنترل تعداد درخواست های ثبت شده با سفارشات تامین
▪ کنترل ثبت سفارشهای تامین بر اساس درخواست های برنامه ریزی
▪ کنترل ارزش پیش پرداخت های ثبت شده برای سفارشات تامین
▪ کنترل تعدادی و زمانی قراردادهای ثبت شده در سیستم
▪ کنترل تلورانس قیمت ها بر اساس سابقه ی خرید کالا
▪ جلوگیری از ثبت فاکتور تکراری در اثر خطاهای کاربری
▪ بلاک کردن تامین کننده ها در صورت نیاز
 مدیریت خریدهای هزینه ای
▪ کنترل خریدهای Free Of charge
▪ مدیریت خرید گروه کالاها بر اساس دسترسی
▪ دسترسی کامل به گزارشات خرید کالا         
▪ تعریف فرایند تایید اسناد تامین بر اساس نیازهای سازمان
▪ ثبت به هنگام  اسناد مالی حاصل از تراکنش های انبار
▪ سیستماتیک کردن کنترل های داخلی در انبار:
▪ کنترل تعداد رسید از تامین کننده با تعداد اعلام شده توسط تیم تامین
▪ کنترل تعداد جابجا شده در انبار با مقدار درخواست شده
▪ کنترل تعداد حواله شده به مشتری با تعداد اعلام شده توسط تیم فروش
▪ جلوگیری از حواله کالا بدون رفرنس
▪ امکان مانیتور کردن دقیق تاریخ رسید کالا برای مدیریت فضای انبار
▪ مدیریت موجودی سالن های تولید
▪ مدیریت موجودی ابزارها و قالبها
▪ اصلاح قیمت فاکتورهای صادر شده قبلی بصورت تجمعی و صدور فاکتور Credit/Debit
▪ مدیریت موجودی کالا نزد پیمانکار و هزینه های پیمانکاری
▪ برنامه ریزی دقیق نیازمندی های ساخت و شارژ خطوط بر اساس ساختار درختی محصول (MRP)
▪ سیستم کنترل توقفات تولید
▪ تولید نمونه سازی و یکروز خط برای Lunch محصول جدید یا تغییر تأمین کننده
▪ ثبت به هنگام  اسناد مالی حاصل از تراکنش های انبار
▪ استفاده از کانبان در شارژ خطوط تولیدی
▪ برنامه‎ریزی مواد مصرفی بر اساس نقطه سفارش و همچنین داده‌های مصرف دوره های گذشته
 ثبت تولید محصول و مصرف کالای زیرمجموعه و محصولات جانبی تولید به صورت همزمان

    سیستماتیک کردن کنترل های داخلی در فروش:
 
مدیریت قرارداد مشتری شامل قیمت گذاری سفارشات ریلیز شده، قیمتهای پله ای، کنترل سقف قرارداد و کنترل تعدادی
کنترل قیمت کالاها در هنگام ثبت سفارشات فروش
دریافت فایلهای سفارشات، کانبان و رسید انبار مشتریان بزرگ مانند ایران خودرو و سایپا از وب سایت و انتقال اطلاعات به SAP
ایجاد رویه برای فروش های پیمانکاری سازمان (فروشهای تبادلی)
اصلاح قیمت فاکتورهای صادر شده قبلی بصورت تجمعی و صدور فاکتور Credit/Debit
مدیریت فروش امانی و فرایند های برگشت از فروش
مدیریت پیش‌پرداخت‌های مشتری
گزارش گیری از فعالیتهای فروش

 

آدرس وب سایت: www.crouse.ir

 

گالری تصاویر