اخبار

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

اجرایی شدن سیستم SAP در شرکت سیبا موتور

اجرایی شدن سیستم SAP در شرکت سیبا

اجرایی شدن سیستم SAP S4HANA 2021 در شرکت الکتروپیک

اجرایی شدن کامل سیستم SAP در شرکت الکتروپیک

شروع پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP ERP در گروه فومن شیمی

شروع پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP ERP در شرکتهای گروه فومن شیمی

اجرایی شدن سیستم SAP Retail S/4HANAدر فروشگاههای زنجیره ای ویوان

اجرایی شدن سیستم SAP Retail فروشگاه های زنجیره ای ویوان در آبان ماه 1401

اجرای تست یکپارچگی سیستم SAP ERP در شرکت دقیق شیمی

اجرای موفقیت آمیز تست یکپارچگی سیستم SAPدر شرکت دقیق شیمی

دسته بندی