مقالات

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

گزارش شرکت HG Insight راجع به بازار ERP

این گزارش، بازار ERP و برترین سیستم‌های ERP در 8 بخشِ مدیریت مشتریان، سرمایه انسانی، مدیریت پروژه، تدارکات، زنجیره تامین، مالی و مدیریت مالی، تولید و چرخه عمر محصول و مدیریت توزیع و پخش را مورد بررسی قرار میدهد. طبق این گزارش بیش از 50 درصد مدیران IT بر این باورند که سرمایه گذاری در ERP ضروری است.

مقالات 1402/07/10
دسته بندی