اخبار

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

اجرایی شدن سیستم SAP Retail S/4HANAدر فروشگاههای زنجیره ای ویوان

اجرایی شدن سیستم SAP Retail فروشگاه های زنجیره ای ویوان در آبان ماه 1401

What's New in SAP S/4HANA 2023

SAP, SAMEHARA,ERP,S/4HANA

دسته بندی