اخبار

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

اجرایی شدن سیستم SAP Retail S/4HANAدر فروشگاههای زنجیره ای ویوان

اجرایی شدن سیستم SAP Retail فروشگاه های زنجیره ای ویوان در آبان ماه 1401

اجرای تست یکپارچگی فرایندهای SAP در صنایع شیمیایی غفاری

اجرای موفق تست یکپارچگی سیستم SAP ERP S/4HANA در صنایع شیمیایی غفاری

دسته بندی