اجرایی شدن سیستم SAP در شرکت سیبا موتور

اجرایی شدن سیستم SAP در شرکت سیبا موتور
بازگشت

اجرایی شدن سیستم SAP در شرکت سیبا موتور

بهره برداری از سیستم SAP در شرکت سیبا موتور

در تاریخ اول فروردین 1401 ماژول های مالی ، قیمت تمام شده ، فروش ، تامین ، انبار ،برنامه ریزی ، تولید و کیفیت سیستم SAP اجرایی شده و به بهره برداری رسید. در حال حاضر علاوه بر ماژول های ذکر شده ، ماژول های منابع انسانی که سال گذشته اجرایی شده بودند در حال استفاده میباشند. در فاز بعد ماژول نگهداری و تعمیرات و خدمات پس از فروش اجرایی خواهند شد.ورژن مورد استفاده S4HANA و سیستم SAP جایگزین سیستم راهکاران گردید.