شروع پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP ERP در گروه فومن شیمی

شروع پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP ERP در گروه فومن شیمی
بازگشت

شروع پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP ERP در گروه فومن شیمی

پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP ERP در شرکتهای گروه فومن شیمی طی مراسمی با حضور کلیه مدیران و کارشناسان ارشد گروه فومن شیمی ( فومن شیمی ، دقیق شیمی ، پخش کاسپین و نت لوب ایران-کاسترول) و مدیران و مشاوران شرکت سامه آرا در تاریخ 14/02/1401 در سه روز در هتل سیمرغ شروع شد.

در ابتدا آقای مهندس بهلولی دلیل انتخاب سیستم SAP و همچنین چگونگی انتخاب شرکت سامه آرا را توضیح و در ادامه مدیر پروژه شرکت سامه آرا اسکوپ پروژه ، زمانبندی ، متدولوژی پیاده سازی و ریسک ها و عوامل موفقیت را برای حاضرین توضیح دادند. در ادامه مالکین گروه فومن شیمی برادران عباسی بصورت اسکایپی در جلسه حاضر شد و ضرورت پیاده سازی این سیستم و حمایت خود را اعلام داشتند و در نهایت مدیران عامل شرکتهای گروه و مدیر عامل شرکت سامه آرا نیز بر ضرورت همکاری همگی تاکید نمودند.