اجرایی شدن ماژول سرمایه های انسانی مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

اجرایی شدن ماژول سرمایه های انسانی مجتمع ذوب آهن پاسارگاد
بازگشت

اجرایی شدن ماژول سرمایه های انسانی مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

به همت مشاورین شرکت سامه آرا و کارشناسان و مدیران حوزه مدیریت منابع انسانی مجتمع ذوب آهن پاسارگاد ، ماژول سرمایه های انسانی SAP-HCM در اول بهمن ماه 1399 اجرایی گردید.

در این فاز ماژول های اطلاعات پرسنلی ( PA ) - مدیریت ساختار سازمانی ( OA ) - مدیریت کارکرد  ( TM  ) و پرتال کارکنان و مدیران ( ESS/MSS  ) پیاده سازی و اجرایی شد. این سیستم کاملا در نسخه SAP-FIORI   و به زبان فارسی پیاده سازی شده است و کلیه پرسنل و پیمانکاران شرکت در دفتر مرکزی تهران و سایت تولید در شیراز که بالغ بر 4300 نفر می باشند به این سیستم دسترسی دارند.

زمان شروع پروژه SAP-ERP مجتمع ذوب آهن پاسارگاد مهرماه 1398 بوده و  اسکوپ پروژه شامل حوزه های حوزه های تامین (خرید)،  انبار، مهندسی، برنامه ریزی، تولید، فروش، نگهداری و تعمیرات،مدیریت کیفیت ، مدیریت سرمایه های انسانی، مالی و حسابداری قیمت تمام شده ، مدیریت منابع مالی ، مدیریت بودجه،  مدیریت مستندات، گزارشات و دشبوردهای مدیریت ( هوش تجاری ) می باشد. ورژن مورد استفاده در این پروژه S4/HANA ورژن 2019  است و کاملا در محیط SAP-FIORI پیاده سازی می شود.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته سایر ماژول ها در فروردین ماه 1400 اجرایی خواهد شد.