گزارش تصویری از استقرار پروژه های مجتمع ذوب آهن پاسارگاد و گروه صنعتی بهمن

گزارش تصویری از استقرار پروژه های مجتمع ذوب آهن پاسارگاد و گروه صنعتی بهمن
بازگشت

گزارش تصویری از استقرار پروژه های مجتمع ذوب آهن پاسارگاد و گروه صنعتی بهمن

با تلاش شبانه روزی مشاورین سامه آرا نوروز امسال همزمان شد با استقرار همزمان دو پروژه بزرگ SAP-ERP مجتمع ذوب آهن پاسارگاد و گروه صنعتی بهمن. انجام این دو کار بزرگ تنها با تلاش و همکاری عالی کارشناسان این دو شرکت و مشاورین پرتلاش شرکت سامه آرا قابل انجام بود . در اخبار بعدی جزییات استقرار این دو پروژه به تفصیل گزارش خواهد شد.