اتمام فاز آموزش و تست یکپارچگی سیستم SAP در شرکت الکتروپیک

اتمام فاز آموزش و تست یکپارچگی سیستم SAP در شرکت الکتروپیک
بازگشت

اتمام فاز آموزش و تست یکپارچگی سیستم SAP در شرکت الکتروپیک

با همکاری مشاورین سامه آرا ، فاز آموزش و تست یکپارچگی سیستم SAP در شرکت الکتروپیک در تاریخ 12 دی ماه 1400 با موفقیت به پایان رسید. تست یکپارچگی شامل دهها  در رابطه با ماژول های فروش ، برنامه ریزی ، تامین ، انبار ، تولید ، کیفیت ، منابع انسانی ، حسابداری مالی ، بودجه و قیمت تمام شده با دیتاهای واقعی و توسط خود کاربران کلیدی شرکت الکتروپیک با نظارت مشاوران سامه ارا به انجام رسید. لازم به ذکر است ورژن استفاده شده در شرکت الکتروپیک S4HANA 2020  میباشد.

فاز بعدی بر اساس متدولوژی SAP Activate ، فاز Deploy میباشد که بعد از آماده شدن سرور نهایی ، انتقال اطلاعات و داده های اصلی صورت خواهد گرفت و مراحل Cut Over انجام خواهد شد . طبق برنامه ریزی های انجام شده شرکت الکتروپیک در ابتدای سال مالی یعنی ابتدای فروردین ماه اجرایی خواهد شد.