اجرایی شدن سیستم SAP ERP ورژن S4HANA در گروه صنعتی بارز

اجرایی شدن سیستم SAP ERP ورژن S4HANA در گروه صنعتی بارز
بازگشت

اجرایی شدن سیستم SAP ERP ورژن S4HANA در گروه صنعتی بارز

این پروژه که از تیر ماه سال 1396 آغاز گردید، نزدیک به 18 ماه به طول انجامید و پوشش کاملی از همه فرآیندهای سازمان از جمله حوزه های انبار، تامین، نگهداری و تعمیرات، مالی ، بهای تمام شده، مدیریت نقدینگی، منایع انسانی، حقوق و دستمزد، فروش، تولید و کیفیت ، مدیریت پروژه ، مدیریت سهام را در بر می گیرد.